Login

  Password

  


Efteruddannelse
Certificeringskurser
Eksamineret Sikringsleder

Efteruddannelse 

Udskriv artikel


Bilag
Brancherelevant efteruddannelse for ISO 9001 certificerede vagtvirksomheder d. 04-02-2016.pdf


Vagt (AMU)

Alle medarbejdere, der er beskæftiget i en vagtvirksomhed, skal årligt gennemføre mindst to dages brancherelevant efteruddannelse. I den anledning kan der træffes aftale om afholdelse af følgende AMU-uddannelser:Vagt-kurser

SikkerhedsBranchen udbyder nu to nye brancherelevante kurser inden for grundlæggende kvalitetsstyring.Mekanisk sikring
SikkerhedsBranchens kursus for sælgere inden for det MEKANISKE område.