Login

  Password

  


Fakta om certificering
SKS certificering
Certificerede firmaer
Priser
Betingelser
Auditorer
Tilmeldingsblanketter
Kravspecifikationer
KLS systemet

Priser

I det følgende er der en række oplysninger om priser på certificering samt anbefalede kurser og omkostningen ved anulleringer og afvigelser.Certificeringspriser

 1. april 2011


Årligt abonnement:

Certificeringsordningen betales som et årligt abonnement. Er din virksomhed medlem af SikkerhedsBranchen, får du medlemsrabat.
Prisen er differentieret for mindre virksomheder med indtil 20 ansatte og for større virksomheder med over 20 ansatte.
For mindre virksomheder (op til 20 ansatte) er prisen afhængig af antallet af fagområder, der er omfattet af certificeringen.
For større virksomheder (over 20 ansatte) er prisen alene afhængig af antallet af ansatte. Antallet af omfattede fagområder er således uden betydning.


Priserne ses på skemaerne herunder.

Abonnement for certificering  for virksomheder med indtil 20 ansatte

 

 

Pris pr. år

Prisgruppe

Antal fagområder:

Medlemmer

Ikke medlemmer

1

1  Fagområde (dog ikke SKS)

10.000 kr.

20.000 kr.

2

2  Fagområder

13.000 kr.

26.000 kr.

3

3 Fagområder

16.000 kr.

32.000 kr.

4

4 Fagområder

19.000 kr.

38.000 kr.

5

5 Fagområder

22.000 kr.

44.000 kr.

6

6 Fagområder

25.000 kr.

50.000 kr.

 

Abonnement for certificering  for virksomheder med mere end 20 ansatte

 

 

Pris pr. år

Prisgruppe

Antal ansatte:

Medlemmer

Ikke medlemmer

31

21 – 45

25.000 kr.

50.000 kr.

32

46 – 65

30.000 kr.

60.000 kr.

33

66 – 85

35.000 kr.

70.000 kr.

34

86 – 125

40.000 kr.

80.000 kr.

35

126 – 175

45.000 kr.

90.000 kr.

36

176 – 275

50.000 kr.

100.000 kr.

37

276 – 425

55.000 kr.

110.000 kr.

38

426 – 625

60.000 kr.

120.000 kr.

39

626 – 875

65.000 kr.

130.000 kr.

40

876 – 1175

70.000 kr.

140.000 kr.

41

1176 – 1550

75.000 kr.

150.000 kr.

42

1551 – 2025

80.000 kr.

160.000 kr.

Maritim Vagt beregnes efter særlige regler. Kontakt Sekretariatet.

Konsulentbistand:
Konsulentbistand pr. mail og telefon ydes løbende uden beregning. Ved behov for personligt møde med vore konsulenter beregnes 650 kr. pr. time, der afregnes pr. påbegyndte halve time. Ved møde i den enkelte virksomhed beregnes et startgebyr på 1.200 kr. til dækning af kørsel, forberedelse m.v.

Kursus ved første fagområde:
Ved tilmelding til første fagområde anbefaler SikkerhedsBranchen deltagelse i "Opstartskursus".
Kurset strækker sig over to dage, hvor første dag beskæftiger sig med en generel orientering om ISO-standarden. Anden dag er målrettet mod det valgte fagområde.
Priserne fremgår af kursusoversigten på hjemmesiden.

Kursus ved efterfølgende fagområder:
Første dag kan undlades, når virksomheden allerede har et certifikat på et andet område.
Har virksomheden flere certifikater, kan begge dage fravælges. I så fald anbefales at tage "Klargøring til intern audit".

Betaling ved uregelmæssigheder:
Hvis afvigelser konstateret ved ekstern audit kræver så megen dokumentation, at certificeringsbureauet skal bruge unormalt meget tid på at gennemse dokumentationen, faktureres brancheforeningen faktisk medgået tid til certificeringsbureauet efter deres normale takster. Dette beløb viderefaktureres til virksomheden uden avance.

Betaling ved ændring af auditaftaler:
Aftalt audit kan ændres uden omkostninger indtil seks dage før aftalt audit.
Hvis virksomheden aflyser en audit senere end fem hele arbejdsdage før aftalt dato, opkræves et gebyr på kr. 2.000,00.
Hvis virksomheden aflyser en audit samme dag som aftalt audit eller ved auditors forgæves fremmøde opkræves et gebyr på kr. 4.000,00.

Alle priser er opgivet ekskl. moms.

Ver. 2013-10-02

Udskriv artikel


Bilag
Erklaering om deltagelse i certificering Version 16.docx