Login

  Password

  


Fakta om certificering
SKS certificering
Certificerede firmaer
Betingelser
Auditorer
Tilmeldingsblanketter
Kravspecifikationer
KLS systemet
Priser

Fakta om certificeringCertificering af virksomheder inden for brancheforeningens interesseområder
Gennem SikkerhedsBranchen kan virksomheder blive ISO 9001:2008 certificeret på en række fagområder.
Der er i øjeblikket etableret ordninger for følgende fagområder:

Vagtområdet:
Vagt, herunder alarmpatruljekørsel, runderinger, service- og butiksvagt, butikskontrol og visitation, fast vagt og kontrollør/dørmænd
Livvagt
Maritim vagt
. Særlige vilkår, spørg i Sekretariatet

Indbrudssikring:
AIA - Automatiske indbrudsalarmanlæg
ADK - Adgangskontrolanlæg
TVO - TV-overvågning
Mekanisk Sikring, herunder låseenheder, gitre, pladeskabe, døre, vinduer, porte, værdiopbevaringsenheder og perimetersikring

Brandområdet
ABA - Automatiske brandalarmanlæg
AVS - Automatiske sprinkleranlæg
ABV - Brandventilation
AVA - Varslingsanlæg
ARS - Automatiske rumslukningsanlæg
AGA – Automatiske gasalarmanlæg

Andet
Uvildig Sikringsrådgivning
Leverandørrådgivning
Distribution


På alle disse områder er der udarbejdet kravspecifikationer af Forsikring & Pension og SikkerhedsBranchen i samarbejde med andre interessenter. På brandområderne er det dog DBI's retningslinjer 001-003, der danner grundlag for certificering.

Desuden tilbyder SikkerhedsBranchen, at virksomheder, der har en el-autorisation (og derfor skal have et SKS-system, der bliver auditeret af en uvildig tredjepart), kan få SKS og ISO-certificering i et og samme system. Prisen er den samme som for certificering af et fagområde. Læs mere herom under menupunktet SKS certificering.

Virksomheden har ansvar for:
- At udarbejde og opretholde en kvalitetshåndbog
- At anvende SikkerhedsBranchens KvalitetsLedelsesSystem (KLS) - inkl. at leve op til kvalitetskravene og bruge de Tvungne Værktøjer (TV)
- At kunne fremvise kopi af installationserklæringer, ledelsens evaluering, den seneste årlige redegørelse og status på den igangværende handlingsplan ved såvel interne som eksterne audit
- At sikre uddannelse af medarbejderne i overensstemmelse med kvalitetskravene for området. (Se SikkerhedsBranchens hjemmeside under menupunktet kurser)
- At firmaet tiltræder en samarbejdsaftale med SikkerhedsBranchen, der fungerer som en aftale om at købe en pakkeløsning fra opstart til modtagelse af certifikat, og løbende ydelser til opretholdelse af certifikatet

SikkerhedsBranchen har ansvar for:
- At yde konsulentbistand i henhold til gældende praksis, særligt i forbindelse med opnåelse af certifikat
- At levere og vedligeholde KLS og alt andet skriftligt materiale, som skal anvendes til aftaler, dokumentation og lignende
- At overvåge og informere om nye eller ændrede love, regler eller branchebestemmelser
- At vedligeholde kvalitetskravene for hvert fagområde
- At udføre intern audit og sikre gennemførelse af ekstern audit
- At kunne levere eller tilvejebringe uddannelser/kurser, der er krævet i kvalitetskravene for fagområdet

Tidsforbrug:
Ordningen er udviklet med henblik på, at væsentlige dele af det nødvendige papirarbejde kan flyttes fra firmaet til SikkerhedsBranchen, således at firmaet kan koncentrere sig om sit hovedformål.
Der bør afsættes tid til kurser og møder i opstartsfasen samt tid til nødvendigt skrivearbejde.
Det er individuelt, hvor lang tid, det tager, før virksomheden har certifikatet i hånden. Det afhænger først og fremmest af egen indsats samt af travlhed i SikkerhedsBranchen og i det eksterne akkrediterede certificeringsorgan. Det tager typisk fem til seks måneder at blive certificeret, dvs. fra bindende tilmelding i form af en underskrevet tilmeldingserklæring til en virksomhed kan forvente at få certifikatet.

Processen kan se sådan ud:
Skriftlig tilmelding til certificeringsordningen.
Opstartskurset har en varighed på to dage. Ved kursusafslutning er det målet, at kursisterne er klar til at færdiggøre virksomhedens kvalitetshåndbog og påbegynde implementering af ISO 9001:2008.
For virksomheder, der allerede er certificerede på et eller flere områder, kan et forkortet kursusforløb komme på tale.
Der skal dernæst gennemføres en driftsprøvefase, som skal sikre, at implementeringen gennemføres som planlagt. Der vil herunder være oprettet en "hotline" for virksomheden, hvor råd og vejledning kan søges. Varigheden af fasen er to til tre måneder.

SikkerhedsBranchen gennemfører intern audit af virksomhedens KLS på en på forhånd aftalt dag.
Et eksternt akkrediteret certificeringsorgan gennemfører ekstern audit af virksomhedens KLS efter aftale med virksomheden.
Et eksternt akkrediteret certificeringsorgan vil derefter udlevere certifikatet.

Ver.2013-10-02

Udskriv artikel