Login

  Password

  


Nyhedsarkiv
Sikkerhedsdagen

Generalforsamling 12

SikkerhedsBranchens generalforsamling holdes 24, maj på Klarskovgård i Korsør. Samme dag og samme sted holdes SikkerhedsBranchens Informationsdag.SikkerhedsBranchen er inddelt i seks stående udvalg under bestyrelsen. Under udvalget for Vagt er et underudvalg, fagudvalget for Kontrolcentraler, og under udvalget for Brand er der fem fagudvalg: Passiv brand, automatiske slukningsanlæg, håndildslukkere, sprinklere og ABA.

Udvalgene er:


Brand
ITV
Mekanisk sikring
Rådgivning
Tyv og Adgang (AIA/ADK)
Vagt

Hvert udvalg har sin egen ledelse, og udvalgsformanden er automatisk medlem af SikkerhedsBranchens bestyrelse. Herunder kan du læse formandens beretning for hvert af udvalgene, idet fagudvalgenes beretninger er med i det udvalg, fagudvalget er en del af.
Beretningerne vil komme på siden efter det enkelte udvalgs medlemsmøde.

Også andet materiale fra generalforsamlingen - formandsberetning, regnskab mv. - vil blive lagt herunder.

Udskriv artikel


Bilag
Generalforsamlingsreferat 2012.pdf
MEK - formandsberetning 2011-2012.doc
Tyv og Adk 2011-2012 formandsberetning.doc
Vedtaegtsforslag 2012.docx
Bestyrelsen - formandens beretning 2012.docx
ITV Formandsberetning 2011-2012.doc
Brand Formandsberetning 2011-2012.doc
Vagt Formandsberetning 2011-2012.docx
Raadgiver_Formandsberetning 2011-_2012.docx
Regnskab-2011-12.pdf