Eksamineret Sikringsleder

SikkerhedsBranchen og DBI udbyder i samarbejde en kompetencegivende uddannelse for ledere, mellemledere, rådgivere og sælgere,  der beskæftiger sig med sikring og sikkerhed både internt og eksternt i virksomheder.Uddannelsen
Eksamineret Sikringsleder er en specialuddannelse for ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for sikring og sikkerhed i private virksomheder og offentlige institutioner.

Udannelsen giver deltagerne kompetencer, som sætter dem i stand til at arbejde professionelt med alle aspekter af en virksomheds indsats for at bevare liv, værdier og arbejdspladser.

Kompetencerne omfatter blandt andet sikringsledelse, security, brandsikring, risikostyring og it. Hertil kommer viden om, hvordan virksomheden kan definere og beskrive sin risikoprofil og sikkerhedspolitik samt om etablering og drift af en sikkerhedsorganisation.

Uddannelsen er modulopbygget og afsluttes med en eksamen, der giver papir på de nye ledelses- og sikringsmæssige kompetencer.

Fagmodulerne er:
- Security
- Brand
- Sikringsledelse
- Risikostyring
- Opsamlings-/Hovedmodul

Et typisk uddannelsesforløb vil tage ca. syv måneder.

Overbygningen
Overbygning til Eksamineret Sikringsleder® uddannelsen

DBI og SikkerhedsBranchen har i samarbejde udviklet et nyt tilbud til dig, som enten er uddannet Eksamineret Sikringsleder® eller besidder branche relevanterfaring på samme niveau.

Overbygningsmodulerne kan tages særskilt og tager udgangspunkt i branchens egne ønsker om efteruddannelse. Niveauet vil være i top, da vi kun benytter branchens bedste folk til undervisningen.

Alle overbygningsmodulerne vil blive afsluttet med en multiple choice prøve.
For de, der er uddannet Eksamineret Sikringsleder®, vil der, hvis prøven er bestået, blive udstedt et nyt Eksamineret Sikringsleder® certifikat, hvor det respektive overbygningsmodul vil være påtrykt som bevis på efteruddannelse.
For de, der ikke er uddannet Eksamineret Sikringsleder®, vil der blive udstedt et almindeligt kursusbevis.
Der vil løbende blive udviklet og udbudt nye fagrelevante overbygningsmoduler.  

Dine forudsætninger

Overbygningsmodulerne henvender sig til alle, der arbejder med styring af sikring og sikkerhed, herunder sikringsledere, sikkerhedschefer, rådgivere, installatører og leverandører af sikrings- og sikkerhedsløsninger til privat og offentlig erhverv.

 

Du er derfor enten uddannet Eksamineret Sikringsleder® eller besidder kvalifikationer på samme niveau.

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du kontakte chefkonsulent Sandra C Flatau på telefon 36 34 90 91. 

Alle priser er ekskl. moms, og gælder for én person.

Eksamineret Sikringsleder 2015

ES-1

Risikostyring

Forår:
2.-5. marts 2015

Efterår:
24. - 27. august 2015

Internat

19.625,-

17.663,-

ES-2

Security

Forår:
7.-9. april 2015

Efterår:
22.-24. september 2015

Hvidovre

11.435,-

10.292,-

ES-3

Brand

Forår:
5.-7. maj 2015

Efterår:
21.-23. oktober 2015

Hvidovre

11.435,-

10.292,-

ES-4

Sikringsledelse

Forår:
24.-26.juni 2015

Efterår:
17.-19. november 2015

 

Hvidovre

11.435,-

10.292,-

ES-5

Opsamlings-/Hovedmodul

Forår:
28. september -1. oktober 2015

Efterår:
14. - 17. december 2015

Internat

19.625,-

17.663,-

ES-E

Eksamen

Forår:
7.-9. december 2015

 

Efterår:

27.-28. januar 2016

Hvidovre

3000,-

3000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksamineret Sikringsleder - Overbygningsmoduler

ESOV-
1

Udbuds- forståelse

20. -21.08.10

Hvidovre

13.900,-

12.510,-

ESOV-2

      

ESOV-3

      

ESOV-4

      

ESOV-5

 
     

ESOV-E