Tro og love erklæring

Ved indmeldelse af et nystartet firma, der ikke har et afsluttet årsregnskab, udfyldes denne erklæring af firmaet, da kontingentet afhænger af firmaets omsætning.