Erklæring fra revisor

Ved indmeldelse af et firma, der har et afsluttet årsregnskab, udfyldes denne erklæring af firmaets revisor, da kontingentet afhænger af firmaets omsætning.