Vagt

Kommissorium for udvalget vedr. VagtUdvalget vil arbejde på:

At repræsentere alle professionelle og seriøse vagtvirksomheder

 

At sikre det bedste omdømme hos myndigheder og kunder

 

At påvirke og have indflydelse på lovgivninger og lovændringer

 

At vedligeholde og udvikle samarbejdet med myndigheder og organisationer mv., der har beslægtede formål

 

At udvikle branchens virkeområder i samarbejde med myndigheder og andre interessenter

 

At højne kvaliteten i branchen gennem certificering

 

At højne uddannelsesniveauet for branchens medlemmer

  

At sikre, at medlemmerne lever op til branchens etiske krav

At fremme tværfagligt samarbejde, forståelse og  erfaringsudveksling i SikkerhedsBranchen