Login

  Password

  

SikkerhedsBranchen - Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring - består af virksomheder, der professionelt arbejder med sikkerhed og sikring.

Udover at varetage medlemmernes interesser har SikkerhedsBranchen også til opgave at informere om sikring og tryghed samt at sætte sikkerhedspolitiske emner på dagsordenen.


Konference om konsekvenser af lempede brandkrav til byggeri

SikkerhedsBranchen og Danske Beredskaber samlede 20. januar hele "branddanmark" til en konference på Christiansborg med det formål at belyse de menneskelige, økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser af at lempe de danske brandsikringskrav. Pressemeddelelse

Brandsikkert Danmark
- Danmark har fået en national brandforebyggelsesstrategiGuide til terrorsikring

Her kan du finde SikkerhedsBranchens "Guide til terrorsikring - sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger."SikringsOrdbogen

Her kan du hente SikringsOrdbogen.SecurityUser
SecurityUser er SikkerhedsBranchens officielle fagblad.

BrandBevægelsen

SikkerhedsBranchen er med i BrandBevægelsen, et samarbejde mellem en række organisationer om at nedbringe antallet af dødsbrande