Login

  Password

  

SikkerhedsBranchen - Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring - består af virksomheder, der professionelt arbejder med sikkerhed og sikring.

Udover at varetage medlemmernes interesser har SikkerhedsBranchen også til opgave at informere om sikring og tryghed samt at sætte sikkerhedspolitiske emner på dagsordenen.


SikringsOrdbogen

Her kan du hente SikringsOrdbogen.Analyse af branchen

Deloitte har udarbejdet en analyse af hele branchen.SecurityUser
SecurityUser er SikkerhedsBranchens officielle fagblad.

BrandBevægelsen

SikkerhedsBranchen er med i BrandBevægelsen, et samarbejde mellem en række organisationer om at nedbringe antallet af dødsbrande