Et vagtfirma er blevet sagsøgt af en kunde efter et indbrud

Ifølge aftale med kunden skulle vagten ved alarm ikke gå ind i bygningen, men alene gå en runde om bygningen. Dette skete efter en alarm, men på grund af bevoksning opdagede vagten ikke, at der var et hul i bygningsskallen. Ad denne vej sker der senere indtrængen og der stjæles varer for et betragteligt beløb. Kunden havde en selvrisiko i sin forsikring, og ønsker nu, at vagtfirmaet skal dække denne selvrisiko.På et udvalgsledelsesmøde i vagtudvalget 17. marts 2004 drøftedes en sag, hvor et vagtfirma er blevet sagsøgt af en kunde.

Ifølge aftale med kunden skulle vagten ved alarm ikke gå ind i bygningen, men alene gå en runde om bygningen. Dette skete efter en alarm, men på grund af bevoksning opdagede vagten ikke, at der var et hul i bygningsskallen. Ad denne vej sker der senere indtrængen og der stjæles varer for et betragteligt beløb. Kunden havde en selvrisiko i sin forsikring, og ønsker nu, at vagtfirmaet skal dække denne selvrisiko.

På udvalgsledelsesmødet blev der præsenteret en model for, hvordan et af SikkerhedsBranchens medlemsfirmaer forsøger at gardere sig mod en lignende situation. Det er gjort ved at sende et brev til kunderne med en tekst, der gengives herunder som en service for andre medlemmer. Til teksten har vi tilføjet en enkelt sætning.

Sagen og drøftelsen på udvalgsledelsesmødet betyder, at SikkerhedsBranchens sekretariat nu har lavet en håndfuld forbehold, som ligger på hjemmesiden.

Eksempel på kundebrev:
”Vedr. tillæg til kontrakt om forsikringsforhold/ansvar.

I henhold til en aktuel sag for en af SikkerhedsBranchens medlemmer, har branchen nu gennemgået de generelle betingelser udarbejdet af vore medlemmer. Det er derfor nu besluttet, at de generelle betingelser og ansvarsfraskrivelser i (firma) kontrakter udvides med følgende:

”(Firma) hæfter ikke for følgeskader eller indirekte tab, avancetab eller tab ved skader, indbrud, hærværk eller lignende, som kunden kan forsikre sig mod ved tegning af en skadesforsikring i et dansk opererende forsikringsselskab. (Firma) hæfter ej heller for en eventuel selvrisiko, som kunden måtte have accepteret ved tegning af forsikringen.”

Skulle De have indsigelser mod ovenstående udvidelse af vore betingelser, bedes De venligst inden for 14 dage rette henvendelse til undertegnede på telefon …..

Såfremt dette ikke måtte være tilfældet, træder disse nye betingelser i kraft pr. 1. april 2004.

Med venlig hilsen osv.”