SB_logo2020_den_danske_brancheforening (1)

Medlemsnyt

November 2022

Sikkerhedsdagen sætter fokus på kritisk infrastruktur

I samarbejde med Vagt- og Sikkerhedsindustrien inviterer SikkerhedsBranchen til Sikkerhedsdagen onsdag 16. november 2022, hvor der er fokus på kritisk infrastruktur. Oplægsholderne vil fortælle om den sikkerhedspolitiske situation, kontanter, den digitale trussel, forsynings- og havnesikkerhed. Oplægsholderne er:
  • Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker ved DIIS
  • Anders Kjærulff, journalist, debattør og manden i spidsen for bevarkontanter.dk
  • Thomas Risager, Country Manager i ACRE/Vanderbilt Industries og formand for SikkerhedsBranchens IT-sikkerhedsudvalg
  • Jacob Pontoppidan Schjellerup, Security Specialist i Ørsted
  • Eigil Schjønning, leder i ViSikrer
Cecilie Beck er moderator og sørger for, at vi kommer godt igennem dagen. Arrangementet foregår i Industriens Hus ved Rådhuspladsen i København. Det er gratis at deltage, og du kan tilmelde dig her.
Sikkerhedsdagen program

Faktaark: Skal jeg udskifte mine håndildslukkere?

SikkerhedsBranchen har forespurgt Miljøstyrelsen, hvordan vi skal håndtere slukningsudstyr, der indeholder PFOA eller PFOA-beslægtede forbindelser. På baggrund af Miljøstyrelsens svar har SikkerhedsBranchen i samarbejde med HILS-udvalget udarbejdet et faktaark, du kan overbringe til dine kunder, så de er opmærksomme på, hvornår de skal udskifte deres håndildslukkere. Du finder faktaarket i vores vidensbank.

Direktør og vicedirektør på besøg hos PAC i Holstebro

Kasper Skov-Mikkelsen og Per Wulff Flatau, henholdsvis direktør og vicedirektør i SikkerhedsBranchen, var i begyndelsen af oktober på besøg hos Politiets Administrative Center (PAC) for at drøfte behandlingstider af vagtgodkendelser samt et vejledende materiale, der skal fungere som hjælpeværktøj, når man skal ansøge om vagtkort. Ved denne lejlighed hilste de to også på politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi, Helle Kyndesen.

kontanter mørk

Kampen for kontanter fortsætter

Flere organisationer og forretninger har i den seneste tid udtrykt ønske om at afskaffe kontantpligten. Derfor arbejder SikkerhedsBranchen fortsat med at bringe alle de gode argumenter på bordet og sætter fokus på, hvorfor det er en rigtig dårlig idé, at afskaffe kontantpligten og på længere sigt kontanterne. SikkerhedsBranchen kæmper fortsat for at bevare kontanter, da samfundets robusthed er vigtig – og især med den situation, vi står i nu. Derfor har Kasper Skov-Mikkelsen skrevet debatindlægget "Vil vi sætte samfundets robusthed over styr i en krisetid?" som du kan læse på bevarkontanter.dk.

Kommende webinar: Tv-overvågning i politiets arbejde

I et kommende webinar sætter vi fokus på, hvor vigtigt det er, at vi får så mange indberetninger til POLCAM som overhovedet muligt. Derfor vil politikommissær Gunnar Nørager og hans medarbejdere fra Efterforskningsenheden i Københavns Politi fortælle om, hvor vigtigt tv-overvågning er i politiets daglige arbejde med at opklare alvorlig kriminalitet. De vil præsentere en lang række eksempler på forbrydelser, hvor tv-overvågningsoptagelser har gjort en forskel i efterforskningsarbejdet.

Webinaret finder sted tirsdag 6. december kl. 14.00-15.30. Ønsker du at deltage i webinaret, skal du sende en mail til info@sikkerhedsbranchen.dk, hvori du skal skrive dit navn, hvilken virksomhed du repræsenterer samt mærke din mail ”Politi”. Herefter vil du modtage et link til Teams, som du skal bruge for at tilgå webinaret. Af hensyn til politiet optager vi ikke webinaret.
temadag alb 2022-1

Velbesøgt temadag – og endnu en i vente

BrandBevægelsen, som SikkerhedsBranchen er sekretariat for, har netop i samarbejde med Boligselskabernes Landsforening og SikkerhedsBranchen afholdt temadag om sikkerhed i almene boliger.

Temadagen er for driftsledere og lignende fra landets boligselskaber, og denne gang blev de klædt på om branden i Vanløse, og hvordan man bor brandsikkert, ligesom de fik viden om GDPR og datasikkerhed, sikkerhed på legepladser og brandventilation og røgudluftning. D+H havde til lejligheden hentet en demonstrationscontainer hjem fra Tyskland, som på bedste vis illustrerede, hvordan brandventilation og røgudluftning fungerer.

Succesen bliver gentaget, når oplægsholderne tager til Vejle i begyndelsen af november.
Temadagene er i øvrigt en tilbagevendende begivenhed, der finder sted henholdsvis i foråret og i efteråret.

Opdateret indbrudsstatistik

Indbrudsstatistikken i SikkerhedsBranchens vidensbank, der tager udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik, er netop opdateret med de seneste tal fra 3. kvartal 2022.

Revision af kravspecifikation

Kravspecifikationen på vagtområdet skal revideres, og det første møde i den proces fandt sted 31. oktober. Vi forventer, at kravspecifikationen hurtigt falder på plads, da det er tale om mindre justeringer.

Brandudvalget på ekskursion

Cirka 30 medlemmer af Brandudvalget og dele af sekretariatet besøgte i begyndelsen af oktober Jysk Distributionscenter i Uldum, Midtjylland. Her fortalte områdeleder Martin Rask om de omfattende brandtekniske installationer i det store distributionscenter, der har et grundareal på 100.000 kvm.
Jysk, Uldum

Kender du og dine kolleger til SikkerhedsBranchens arbejde?

Er du nyt medlem af SikkerhedsBranchen, eller har du og evt. dine medarbejdere/kolleger brug for at vide mere om SikkerhedsBranchen og det arbejde, der foregår i sekretariatet og udvalgene?

Vi inviterer derfor til hybridseminaret ”Hvem er SikkerhedsBranchen” 24. november fra kl. 15.00-17.00.

Direktør Kasper Skov-Mikkelsen vil fortælle om:
  • Hvem SikkerhedsBranchen er
  • Hvordan SikkerhedsBranchen fungerer
  • Hvad du kan bruge SikkerhedsBranchen til
  • Hvor SikkerhedsBranchen har indflydelse
Da vi afholder arrangementet som et hybridseminar, har du mulighed for at deltage enten fysisk på vores adresse i Albertslund eller via Teams. Vi anbefaler, at du deltager fysisk, da vi også har afsat tid til, at du kan netværke med andre fra branchen, ligesom vi inviterer på en lille bid mad. Vi opfordrer dig samtidig til, at du deler denne invitation/videresender medlemsnyt til dine medarbejdere/kolleger, så de kan tilmelde sig.

Du kan tilmelde dig på NemTilmeld.
linkedin 

Følg SikkerhedsBranchen på LinkedIn

linkedin twitter website 
Email Marketing Powered by MailPoet