SB_logo2020_den_danske_brancheforening (1)

Medlemsnyt

December 2022

SikkerhedsBranchen opretter nyt fagudvalg

SikkerhedsBranchens Brand-udvalg har allerede seks fagudvalg, men nu er et syvende netop født. Der er tale om fagudvalget Certificerede brandrådgivere, der samler brandrådgivere inden for brandklasse 3 og 4 samt tredjepartskontrol. Udvalget vil blandt andet fokusere på, hvordan man formulerer løsninger, så de bliver forstået rigtigt af leverandører m.fl. På det stiftende medlemsmøde blev følgende fagudvalgsledelse valgt:

Kim Sommerlund Thorsen, COWI A/S (formand)
Thomas Friis Waltersdorff, 360 Brandrådgivning ApS (næstformand)
Jacob Holm, Jacob Holm, MOE A/S
Steen Vagner Olsen, Rambøll

Efterfølgende valgte fagudvalget det kommende års arbejdsplan, som ser ud som følger:
  • Erfarings- og vidensudveksling – intern i udvalget
  • Erfarings- og vidensudveksling – andre fagudvalg
  • Strategisk arbejde – politisk arbejde
  • Myndighedskrav – Bygningsreglement, vejledninger, forskrifter m.v.
  • Medlemsmøder eventuelle temamøder og -dage
SikkerhedsBranchens organisation ser nu således ud:
1.2.3 Organisationsdiagram 2023

Nyt EU-direktiv: Virksomheder skal oplyse vigtige informationer

Det bliver lovpligtigt for flere virksomheder at rapportere og offentliggøre deres arbejde med bæredygtighed. Europa-Parlamentet har nemlig vedtaget det såkaldte CSRD-direktiv (Corporate Sustainability Reporting Directive). Foruden afrapportering om miljø og klima, skal virksomhederne også oplyse om sociale forhold og virksomhedsledelse. Alle oplysningerne skal indgå som en del af virksomhedernes årsrapport.

De nye regler gælder ifølge Erhvervsstyrelsen for store virksomheder og børsnoterede SMV’er, som er omfattet af årsregnskabsloven ligesom det gælder for nogle finansielle virksomheder. Du kan læse på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvor det fremgår, hvilke virksomheder, der helt præcist bliver påvirket.

Afrapporteringen skal ske efter obligatoriske standarder, som i den kommende tid bliver fastsat af EU. Det vil løbende være muligt at læse mere om standarderne hos Erhvervsstyrelsen.
pexels-thisisengineering-3861976

Ny version af standard for informationssikkerhed

Cyberangreb er en reel trussel mod mange virksomheder – også danske – og derfor er det en god idé at styrke sit beredskab, så man undgår for eksempel ransomware. I den forbindelse er der hjælp at hente i standarden for informationssikkerhed ISO/IEC 27001, der netop er kommet i en ny version. Standarden giver dig værktøjer til at håndtere de mange udefrakommende trusler, og ikke mindst hvordan du beskytter dine aktiver på en struktureret og systematisk måde. Virksomheder, der er certificeret inden for ISO/IEC 27001 skal re-certificeres inden for tre år. Du kan læse mere om standarden på Dansk Standards hjemmeside.

NIS2-direktivet vedtaget af EU-Parlamentet

EU-Parlamentet har i november vedtaget NIS2-direktivet. Direktivet er blevet til som følge af en større erkendelse af udfordringerne med cybersikkerhed, og medlemslandenes forskelligartede implementering af det tidligere direktiv. Forventningen er, at NIS2 vil være implementeret i Danmark 18 måneder efter den endelige vedtagelse.

NIS2 foreskriver en all-hazard-tilgang til informations- og cybersikkerhed, hvilket betyder, at man som virksomhed også skal være opmærksom på beskyttelsen af fysiske installationer og miljøer af betydning for cybersikkerheden. Direktivet retter sig kun mod større virksomheder og dermed ikke direkte til langt de fleste af SikkerhedsBranchens medlemmer. Men der er kommet skærpet fokus på forsyningskæder, som betyder, at man er ansvarlig for sine leverandørers efterlevelse af direktivet. Underleverandører skal således være bekendt med kravene i NIS2, men risikerer ikke selv at blive udsat for tilsyn som følge af en leverance. Det betyder i praksis, at underleverandører til de store virksomheder også skal forholde sig til NIS2, fordi deres leverancer indgår som en del af den store virksomheds informations- og cybersikkerhed.

NIS2 foreskriver ledelsesmæssig forankring af arbejdet med og ansvaret for cybersikkerhed og efterlevelsen af direktivet. Som virksomhed har man rapporteringspligt ved hændelser og nærved-hændelser, og der etableres en national tilsynsmyndighed som blandt andet kontrollerer, om der er gennemført risikovurderinger og truffet passende foranstaltninger i forhold til det konkrete trusselsbillede. Som tilfældet er med GDPR, kan konsekvensen ved utilstrækkelig efterlevelse af NIS2 både være påbud og bøder af varierende omfang.

”Vi skal tage svære beslutninger”, ”Sikkerhed frem for bekvemmelighed” og ”Bankerne opfører sig aktivistisk” - Oplægsholdere kom med vigtige opråb på Sikkerhedsdagen

Med 215 gæster fra nær og fjern var der fuldt hus, da SikkerhedsBranchen i samarbejde med Vagt- og Sikkerhedsindustrien inviterede til Sikkerhedsdagen 2022. En lang række medlemsvirksomheder, organisationer og myndigheder deltog på dagen, hvor fem forskellige oplægsholdere indtog scenen, mens journalist og tv-vært Cecilie Beck styrede os alle godt gennem dagen.

Det overordnede tema var kritisk infrastruktur, og Flemming Splidsboel, seniorforsker ved DIIS, lagde ud med at slå fast, at når krigen mellem Ukraine og Rusland er ovre, venter der os flere vigtige og svære beslutninger i forhold til vores sikkerhedspolitik og vores forhold til stormagten Kina. Journalist, debattør og selvudnævnt aktivist, Anders Kjærulff, kom med et opråb om, at bankerne opfører sig aktivistisk, men at vi sammen kan bevare kontanterne, hvis vi insisterer på at bruge dem.

Formand for SikkerhedsBranchens AIA/ADK- og IT-sikkerhedsudvalg Thomas Risager talte om cybersikkerhed og, hvad der kan ske, når vi bevæger os rundt på kundens netværk og ikke mindst, hvordan SikkerhedsBranchen arbejder aktivt for at gøre egen branche opmærksom på vigtigheden af sikkerhed frem for bekvemmelighed – blandt andet gennem videoer og en ny installationserklæring.

Jacob Pontoppidan Schjellerup, Security Specialist i Ørsted, gav et indblik i de mange områder, hvor energivirksomheden opererer, og hvordan de tager højde for truslerne mod den kritiske infrastruktur, mens Eigil Schjønning fra ViSikrer afslutningsvist holdt oplæg om sikring af havne efter International Ship and Port Security (ISPS) og hvordan ordentlighed er vejen frem, hvis branchen vil have et godt renommé.

Sekretariatet vil gerne takke alle – oplægsholdere som medlemsvirksomheder – der deltog på dagen og ikke mindst bakkede op om arrangementet. Sikkerhedsdagen vender tilbage i 2023 – som medlem får du en invitation direkte i din indbakke, når dato og program foreligger.

Tjek de kommende kursusplaner for vigtige kurser

Mangler du mekaniske AMU-kurser, skal du være opmærksom på, at kurserne bliver udbudt i det omfang, der er behov. Du finder flere oplysninger på vores hjemmeside, hvor du også kan finde anden fagrelevant efteruddannelse.

Rabataftale: Nu kan du køre grønt

SikkerhedsBranchen har opdateret rabataftalen med Circle K, så du som erhvervskunde nu også har mulighed for at få EUROPE Card til brug på Circle K’s ladestandere. Du finder rabataftalen på vores hjemmeside – du skal være opmærksom på, at du skal være logget ind for at se rabataftalen samt bestille dit kort.

Årlig brandstatistik er opdateret

Den såkaldte brandstatistik – en statistik over salg af diverse produkter på brandområdet – er nu tilgængelig på SikkerhedsBranchens hjemmeside og opdateret med tal fra 2021. Statistikken giver dig et overblik over salget af blandt andet centraler, optiske røgmeldere og multifunktionsmeldere fra 2011-2021.

Gennemgående kvalitet kommer kunderne til gode

Flere af SikkerhedsBranchens udvalg har været med til at producere to illustrationer, der viser den værdikæde, deres virksomheder indgår i, når de producerer, distribuerer eller leverer et sikringsprodukt, en sikringsydelse eller brandsikring.

Begge illustrationer er nu tilgængelig i vidensbanken på SikkerhedsBranchens hjemmeside, og vi opfordrer dig til at gøre brug af den relevante værdikæde på din hjemmeside eller at printe den ud og overrække til dine kunder. På den måde gør du det klart over for dine kunder, at du som medlem af SikkerhedsBranchen sørger for kvalitetskontrol i alle værdikædens led gennem certificeringer og produktkrav – hvilket naturligvis er til gavn for dine kunder.

Medarbejdere takker af

SikkerhedsBranchens interne auditor i Vestdanmark, Ulrik Trend Mogensen, har søgt nye udfordringer og stopper med udgangen af december. I den forbindelse søger SikkerhedsBranchen en ny intern auditor, der skal have base i Jylland. Indtil stillingen er besat vil sekretariatets øvrige auditorer forestå de interne audits i Vestdanmark.

Amalie Fengel, sikringskonsulent, der har arbejdet i sekretariatet siden sommeren 2020 og siden juni i år på timebasis, har valgt at stoppe for at bruge al sin tid på sit studie. Det bliver derfor sekretariatets anden sikringskonsulent, Emil Hornebo Jensen, der kommer til at varetage samtlige udvalg på det mekaniske og elektroniske område.

Sekretariatet takker de to gode kollegaer for deres arbejde og ønsker dem held og lykke fremover.

Webinarer: Tv-overvågning og modstandsdygtighed

I december har du mulighed for at deltage i to webinarer med henholdsvis Københavns Politi og Dansk Standard.
Tirsdag 6. december kl. 14.00-15.30 fortæller politikommissær Gunnar Nørager og hans medarbejdere fra Efterforskningsenheden i Københavns Politi om, hvor vigtigt tv-overvågning er i politiets arbejde med at opklare alvorlig kriminalitet samt vigtigheden af at få så mange indberetninger til POLCAM som overhovedet muligt. Du vil få indblik i en række forbrydelser, hvor overvågningsoptagelser har gjort en forskel i politiets arbejde. Ønsker du at deltage i dette webinar skal du sende en mail til info@sikkerhedsbranchen.dk med navn og hvilken virksomhed du repræsenterer samt mærke din mail ”Politi”. Af hensyn til politiet optager vi ikke webinaret.
Tirsdag 13. december kl. 14.00-15.30 inviterer SikkerhedsBranchen i samarbejde med Dansk Standard til webinar, hvor du vil få redskaber til, hvordan din virksomhed bliver mere robust og ikke mindst, hvordan du arbejder videre med robusthed, så din virksomhed differentiere sig i markedet.
Du vil også blive præsenteret for standarder, du kan bruge i forlængelse af dit arbejde med ISO 9001.
Ønsker du at deltage i dette webinar skal du sende en mail til info@sikkerhedsbranchen.dk med navn og hvilken virksomhed du repræsenterer samt mærke din mail ”Modstandsdygtighed”. Vi optager webinaret, så du efterfølgende kan se det på vores hjemmeside.

Jurastuderende fik indblik i sikringsverdenen

Traditionen tro var en gruppe jurastuderende fra Københavns Universitet inviteret til temadag hos SikkerhedsBranchens lokaler i Albertslund i begyndelsen af november, hvor formålet var at gøre de unge hoveder klogere på brancheforeningen og sikringsverdenen.

Per Wulff Flatau, vicedirektør i SikkerhedsBranchen, fortalte om organisationens arbejde og vagtloven, bekendtgørelser og autorisation på vagtområdet. Derudover bød de to medlemsvirksomheder Nokas og Securitas indenfor, hvor de studerende lærte om at drive henholdsvis værdihåndterings- og vagtvirksomhed og kontrolcentraler.

Dagen bød også på en debat mellem Michael Bergmann Møller, næstformand i Politiforbundet og Jannick Pedersen, seniorkonsulent i Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening (VSL). Med gode indspark fra de jurastuderende diskuterede de to udfordringerne og mulighederne i det private/offentlige samarbejde.
politi vs vsl

RøgalarmPatruljen opsatte 1000 røgalarmer i årets kampagne

Brandkadetter og spejdere var landet over en del af RøgalarmPatruljen, da kampagnen løb af stablen i midten af november. I følgeskab med brandmænd har de unge mennesker været på besøg i forskellige boligområder for at tjekke røgalarmer eller sætte nye op. Det er BrandBevægelsen (som SikkerhedsBranchen er sekretariat for) og TrygFonden, der samarbejder om den årlige kampagne – og i år fik brandkadetterne og spejderne opsat 1000 røgalarmer (der er tale om både nyopsætning og udskiftning) og omkring 300 batterier er blevet skiftet ud i gamle røgalarmer.

Røgalarmer gør rent faktisk en forskel. Ifølge Beredskabsstyrelsen og TrygFonden er der ikke installeret en røgalarm i mindst halvdelen af de boliger, hvor der opstår en dødsbrand, og kun ved 14 % af dødsbrandene er der registreret en fungerende røgalarm i boligen.

Formålet med projektet er at skabe medieopmærksomhed omkring røgalarmer, og de seks beredskaber, som deltog, fik en meget fin mediedækning. Projektleder i BrandBevægelsen Ole Nedahl var med på tur i Nakskov, hvor et tv-hold fra TV2 Øst også fulgte brandkadetterne fra Lolland-Falsters Brandvæsen rundt i et boligområde med især ældre borgere. Du kan se indslaget her: Unge på livreddende mission.

Få overblik over din virksomheds drivhusgasser

Fremtiden er grøn, men vejen dertil kan måske virke besværlig og uoverskuelig. Der er heldigvis hjælp at hente blandt andet hos Erhvervsstyrelsen, der har udarbejdet et klimakompas, som alle virksomheder kan gøre brug af.
Med kompasset kan du få overblik over din virksomheds udledning af drivhusgasser og samtidig få idéer til, hvordan du arbejder målrettet med at nedbringe dit klimaaftryk. På klimakompasset.dk finder du en trin-for-trin guide, der kan hjælpe dig med at gøre brug af klimakompasset.
markus-spiske-GnxktpZHjcM-unsplash

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

Sekretariatet holder lukket i perioden 22. december 2022 til og med 1. januar 2023. I den forbindelse ønsker sekretariatet alle medlemmer en glædelig jul og et godt og sikkert nytår – og på gensyn i 2023, hvor vi ser frem til flere spændende møder og aktiviteter.
Julelogo

SikkerhedsBranchen byder velkommen til 4 nye medlemmer


STEKO ApS, 2765 Smørum, Jesper Kornebæk
Tormax Danmark ApS, 7323 Give, Palle Timmermann Mortensen
Nordic Glass-Security ApS, 5330 Munkebo, Jonas Westergaard
Din Sikringspartner ApS, 2500 Valby, Søren Jakobsen
linkedin 

Følg SikkerhedsBranchen på LinkedIn

linkedin twitter website 
Email Marketing Powered by MailPoet