SB_logo2020_den_danske_brancheforening (1)

Medlemsnyt

Marts 2023

Sådan forholder du dig, hvis du blot fakturerer vagtydelser

SikkerhedsBranchen har udarbejdet vejledningen "Sådan forholder du dig, hvis du blot fakturerer vagtydelser", på baggrund af de særskilte mails, sekretariatet tidligere har udsendt vedrørende fortolkningen af lov om vagtvirksomhed § 2 og de deraf afledte spørgsmål, der er kommet fra flere medlemmer.

Vejledningen er dermed en hjælp til, hvordan virksomheder, der udelukkende fakturerer vagtydelser, skal ansøge om autorisation samt godkendelse af personale. I vejledningen finder du en udførlig beskrivelse af, hvilke blanketter, du skal bruge til de forskellige ansøgninger.

SikkerhedsBranchen deltager ved Danish Security Fair

I slutningen af august deltager SikkerhedsBranchen ved Danish Security Fair i Messe C i Fredericia. SikkerhedsBranchen vil være repræsenteret med en stand, men har også fået mulighed for at sætte aftryk på messens program i form af en række temamøder, der vil finde sted begge formiddage.

Sekretariatet er i gang med at planlægge møderne, men vil inddrage de relevante udvalg i arbejdet. Derudover vil SikkerhedsBranchen indtage messescenen begge eftermiddage med ”SikkerhedsBranchens time”. I den forbindelse arbejder vi på at stable en paneldebat på benene. Du vil få mere information, når vi kommer tættere på datoen.

På billedet herunder ses et arrangement, der fandt sted i forbindelse med Danish Security Fair 2021.
Danish Security Fair 4

SikkerhedsBranchen byder velkommen til 1 nyt medlem:

Delta Security ApS – 7441 Bording – Christian Brink

SikkerhedsBranchen og DUBEX klæder medlemmer på om NIS2

SikkerhedsBranchen har lavet en aftale med DUBEX om, at vi løbende holder alle medlemmer orienteret om NIS2 efterhånden som vi finder ud af, hvordan direktivet bliver implementeret i dansk lovgivning. Der er cirka 18 måneder til, at det skal være implementeret, og vi håber, at lovgivningen kommer på plads i god tid, så vi kan nå at indstille os på det.

Sikkerhedsbranchen er ikke direkte omfattet af NIS2, men vil blive ramt af, at mange er underleverandører til nogle af dem, der skal dokumentere deres it-sikkerhed, og derfor kommer nogle medlemmer formentlig også til det i et vist omfang. Derfor vil vi løbende orientere på mail, på sikkerhedsbranchen.dk og på seminarer, hvordan du skal forholde dig. Du kan allerede nu finde en optagelse af et webinar, hvor Jacob Herbst fra DUBEX fortæller om NIS2 – optagelsen finder du i vores vidensbank.

I NIS2-direktivet er der også fokus på at benytte standarder, og derfor kan det være en god idé, at se nærmere på en ny guide, udarbejdet af Dansk Standard og Alexandra Instituttet, der hjælper virksomheder med konkrete redskaber til risikostyring i forhold til cyber- og informationssikkerhed, og som netop tager udgangspunkt i vigtige standarder.

ESL'ere færdig med ambitiøs sikringsuddannelse

I begyndelsen af februar kunne et nyt hold studerende kalde sig for Eksamineret Sikringsleder®, da de bestod eksamen. Det blev naturligvis fejret med en eksamensreception med bobler og kage. Og fejringen er da også knapt lige overstået før et nyt, fuldt booket hold er begyndt.

ESL er en ambitiøs uddannelse til dig og din virksomhed, der er udviklet i et samarbejde mellem SikkerhedsBranchen og DBI. Uddannelsen består af fem moduler samt en eksamen fordelt over et halvt år, og både SikkerhedsBranchens direktør og vicedirektør, Kasper Skov-Mikkelsen og Per Wulff Flatau, underviser på uddannelsen.

Vil du også være Eksamineret Sikringsleder®? Så læs mere om, hvad du får ud af uddannelsen, og hvordan uddannelsen er bygget op i folderen ”Eksamineret Sikringsleder – Danmarks mest ambitiøse uddannelse inden for sikringsområdet”.
Eksaminerede Sikringsledere - hurra

Fik du set videoføljetonerne på LinkedIn?

Gennem det seneste års tid har vi med små videoer på LinkedIn skabt opmærksomhed omkring reglerne inden for vagtområdet samt certificering. Der har været positiv respons, og vi opfordrer i denne forbindelse til at følge SikkerhedsBranchens LinkedIn-side for blandt andet at se de videoføljetoner, vi udarbejder. Vi har også valgt at lave to videoer; én hvor vi har samlet alle videoer om vagt og én, hvor vi har samlet alle videoerne om certificering. Du finder de sammenklippede versioner af videoerne herunder.

Imødekom kundernes efterspørgsel på grønnere produkter

Bæredygtighed og miljø er for alvor kommet på dagsordenen, og kunderne bliver mere bevidste og stiller flere krav. Derfor inviterer SikkerhedsBranchen til webinar, hvor Peter Martin Skov Hansen, LCA-specialist i Miljømærkning Danmark/i Dansk Standard, vil derfor introducere dig til, hvad en livscyklusanalyse er, og hvordan du kan bruge det i arbejdet med at imødekomme kundernes ønsker om grønnere produkter – og på et praktisk niveau fortælle om forskellige trin til en grøn markedsføring, så du ikke kommer med urigtige/upræcise påstande. Derudover vil han give en kort introduktion til forskellige miljømærker.

Webinaret finder sted mandag 20. marts kl. 14.00-15.00, og ønsker du at deltage, skal du sende en mail til info@sikkerhedsbranchen.dk, hvori du skal skrive dit navn, hvilken virksomhed du repræsenterer samt mærke din mail ”Grøn”. Herefter vil du modtage et link til Teams, som du skal bruge for at til gå webinaret.

Udskiftning i bestyrelsen

Der er endnu en gang udskiftning i SikkerhedsBranchens bestyrelse. Denne gang er det Michael Thomsen, der hidtil har siddet som repræsentant for Securitas, der træder ud, og i stedet overlader pladsen til Caspar Høg. I den forbindelse takker vi Michael for hans bidrag til bestyrelsesarbejdet og samtidig glæder vi os til at byde velkommen til Caspar.

Stigning i antallet af indbrud for første gang i mange år

Hvert kvartal samler SikkerhedsBranchen tal sammen fra Danmarks Statistik med henblik på at skabe et overblik over hvor mange indbrud, der bliver begået i almindelige beboelser, i sommerhuse samt i erhvervsejendomme i Danmark. Af tallene fremgår det, at der efter flere års fald i antallet af indbrud på landsplan nu er sket en lille stigning. Sidste år blev der nemlig begået 31.386 indbrud mod 30.058 i 2021. Har du lyst til at dykke ned i tallene, kan du finde statistikken i vidensbanken på SikkerhedsBranchens hjemmeside.

Intromøder for nye

SikkerhedsBranchen har afholdt intromøde for nye medlemsvirksomheder samt nye medarbejdere i eksisterende medlemsvirksomheder. På mødet, der blev afviklet på Teams, var der 17 deltagere.
Formålet er at give en introduktion til, hvad de kan bruge SikkerhedsBranchen til, og ikke mindst give dem et indblik i, hvad der ligger på hjemmesiden, så de får mest muligt ud af medlemskabet. Introduktionsmødet finder sted to gange årligt – gik du glip af det seneste, skal du holde øje med din indbakke i løbet af efteråret.
linkedin 

Følg SikkerhedsBranchen på LinkedIn

linkedin twitter website 
Email Marketing Powered by MailPoet