SB_logo2020_den_danske_brancheforening (1)

Medlemsnyt

Februar 2023

Succes ved DM i Skills: 769 hørte om låsesmedefaget

Der var et mylder uden lige af skoleelever fra nær og fjern, da startskuddet til DM i Skills lød torsdag 2. februar i Messe C i Fredericia. De unge mennesker skulle kun få meter ind i hal A til venstre for indgangspartiet for at blive mødt af SikkerhedsBranchen, Låsesmedeforeningen, TEC og en række medlemsvirksomheder på en 100 kvadratmeter stor stand. Her blev alle interesserede guidet rundt til de enkelte virksomheder for at skære en nøgle, høre om elektroniske låse og ikke mindst forstå, hvorfor en nøgle med sidekode er mere sikker end en uden.

Den viden skoleeleverne blev præsenteret for skulle bruges i det såkaldte ”escape room”, hvor den første dør skulle åbnes med den nøgle, de unge selv havde skåret. For at få adgang til det tredje rum måtte tre forskellige nøglebrikker afprøves – og et lidt genstridigt håndtag drejes korrekt. I næste rum var det som at lede efter en nål i en høstak, da den adgangsgivende nøgle med sidekode svømmede rundt i en skål fyldt med nøgler uden. I det sidste rum måtte de unge vise deres evne til at lægge puslespil og gætte gåder for at få fire tal til en nøgleboks, hvori en nøgle til de sidste dør var placeret – og dermed muligheden for at komme ud af ”escape routen” og få et lod med i konkurrencen om at vinde en Iphone 14. På den måde var de unge ”fanget” ved standen i godt og vel 20 minutter, hvor de blev fyldt med viden om faget, ligesom de hørte om muligheden for at gøre en karriere som låsesmed.

De tre dages tilstedeværelse ved DM i Skills, hvor der ifølge arrangørerne var over 50.000 besøgende, må siges at være en succes. I alt gennemførte 769 mennesker ”escape routen”, og virksomhederne der var repræsenteret, fik i alt fem henvendelser fra unge, der var klar til at prøve kræfter med låsesmedefaget. Og måske unge Molly, der var den heldige vinder af den spritnye Iphone 14, en dag bliver låsesmed…?
Iphone- vinder ved DM i Skills

Lærling ved DM i Skills: Det er fedt at være låsesmed

”Kast dig ud i det. Prøv at komme i praktik – også selvom du er kvinde”. Sådan lyder opfordringen fra 23-årige Helene Halberg, der til daglig er i låsesmedelærling i Certego. Sammen med andre lærlinge var hun med ved DM i Skills for at fortælle alle de unge besøgende om faget, og ikke mindst hvorfor det er fedt at være låsesmed.

Helene selv har været forbi servicebranchen og planerne var mange både hvad angår udlandsrejser og jobs, men så ramte corona, og det satte tankerne i gang. For hvad skulle hun så? Et håndværksfag var en mulighed, men ”jeg vil ikke have smadret ryg, når jeg er 45 år, og jeg er ikke interesseret i at gå på en byggeplads og lave det samme hver dag i fire måneder”, lyder det fra Helene, der faldt over låsesmedefaget, der giver hende mulighed for et alsidigt arbejdsliv med opgaver i blandt andet fængsler og på plejehjem. ”Du kommer steder hen, du aldrig har set før, og det synes jeg, var meget tiltalende”, siger Helene, der har været i gang i halvandet år.

En af yndlingsopgaverne er at køre vagt. ”Vi arbejder for politiet om natten, så hvis politiet har en oplukning i forbindelse med en ransagning eller et formodet dødsfald – så ringer de til os, og så skal vi være der inden for en halv time. Det synes jeg er meget spændende, for det er intenst, når der står politi og hunde bag én og venter på, at man bliver færdig”.

Helene har da også tre gode grunde til, hvorfor man skal blive låsesmed: Der er ikke en dag, der er ens, og så er der stor mulighed for selv at bestemme, hvad man vil blive god til. Og så er der det med stemningen på arbejdet: ”Alle elsker at få fikset noget. For eksempel hvis nogle har smækket sig ude og kan komme ind igen – og den lettelse de så får. Det er super givende, og jeg bliver glad hver dag, når jeg kommer på arbejde”.

DM i Skills - foto 1

Fortolkning af lov om vagtvirksomhed § 2

I mange år har alarm/vagtmarkedet været sådan indrettet, at kunden typisk har indgået aftale med installatøren om både alarm og vagtydelse, herunder kontrolcentralydelsen. I vedlagte skrivelse fra Rigspolitiet kan man læse, at når installatøren direkte har indgået en aftale med kunden om vagtydelsen skal han have autorisation i henhold til lov om vagtvirksomhed.

Det afgørende i denne sammenhæng er, om installatøren er aftalepart. Det bliver han ved at fakturere kunden direkte. I så fald skal han altså have autorisation som vagtvirksomhed. Omvendt hvis installatøren kun formidler kontakt mellem kunden og vagtselskabet, og det således er vagtselskabet, der fakturerer kunden, er han ikke aftalepart og derfor skal han ikke have autorisation.

Vi er opmærksomme på at dette muligvis kan betyde en ændring af praksis og administrative rutiner for en del af vores medlemmer. En skrivelse fra Rigspolitiet af 12. august 2021, tidligere udsendt af sekretariatet til alle medlemmer, efterlader imidlertid ingen tvivl om fortolkningen af lov om vagtvirksomhed.

Denne sag har været kørt i bestyrelsen. Tiden fra den udsendte skrivelse og den efterfølgende dom er brugt til at drøfte implikationerne i bestyrelsen, til at holde afklarende møder med Rigspolitiets Koncernjura og til at drøfte implikationerne for PAC, der skal håndtere autorisations- og godkendelsesansøgninger. Vi har desuden drøftet med PAC, hvordan vi undgår, at dette giver en endnu længere sagsbehandlingstid end den vi har kæmpet med i 2022. Disse sondringer blev drøftet på det seneste bestyrelsesmøde, og er efter en kort drøftelse med politiet om formuleringen, sendt ud til alle medlemmer.

Spørgsmål kan rettes til Kasper Skov-Mikkelsen på ksm@sikkerhedsbranchen.dk eller Per Wulff Flatau på pwf@sikkerhedsbranchen.dk. I forlængelse af ovenstående kan du med fordel se nærmere på vejledningen ”Når du skal etablere en vagtvirksomhed”, som er en introduktion til, hvilke regler og love, du skal leve op til, når du er vagtvirksomhed.

Ny erklæring skal sikre dialog mellem kunder og leverandører

SikkerhedsBranchens ad hoc-udvalg IT-SIK har udarbejdet en installationserklæring for IT-sikkerhed i sikringssystemerne. Der er tale om en to-siders installationserklæring, som skal sikre, at kunder og leverandører tager en dialog om IT-sikkerheden i forbindelse med levering og installering af et sikringssystem. Læs mere her...
Ny erklæring skal sikre dialog mellem kunder og leverandører

Direktør til hilse-på-møder på Christiansborg

Det nye Folketing er blevet sammensat, og rollerne er i begyndelsen af det nye år blevet fordelt til de forskellige politikere. Derfor er SikkerhedsBranchen repræsenteret ved direktør Kasper Skov-Mikkelsen på vej rundt til de forskellige relevante ordførere og udvalg. Formålet er at fortælle om brancheforeningen, vores arbejde og ikke mindst, hvordan vi kan være behjælpelig med viden.

Første hilse-på-møde var med Bjørn Brandenborg, som er retsordfører for Socialdemokratiet. I den kommende tid er der flere møder i kalenderen, blandt andet med Peter Kofod fra Dansk Folkeparti og Betina Kastbjerg fra Danmarksdemokraterne.

Sekretariatet byder ny markedsføringskonsulent velkommen

SikkerhedsBranchens sekretariat byder pr. dags dato velkommen til Emma Russell, der overtager rollen som markedsførings-konsulent efter Alexander Bugge Thulstrup.

Emma har en bachelor i International Sales & Marketing fra Copenhagen Business Academy, og skal fremadrettet stå for en lang række markedsføringsopgaver, herunder at nå ud til slutbrugerne – altså medlemmernes kunder.

Vi håber, I alle vil tage godt imod Emma og samtidig vil være med til at klæde hende på om branchen.

To nye ansigter i SikkerhedsBranchens bestyrelse

I forbindelse med bestyrelses- og strategimødet 12. januar har bestyrelsen fået to nye ansigter. Assa Abloy har fået ny direktør, og derfor udtræder Martin Cronwald og overlader i stedet posten til Torbjörn Andrén. Derudover får SmartGuard, repræsenteret ved Casper Wilken, en plads i bestyrelsen, da han har overtaget formandsposten efter Jørgen Kronborg i TVO-udvalget, og dermed automatisk får plads i bestyrelsen.

Kontanterne i forsvar: Til foretræde for erhvervsudvalget

Direktør i SikkerhedsBranchen, Kasper Skov-Mikkelsen, var sammen med Anders Kjærulff, manden bag Bevar Kontanter, til foretræde for Folketingets erhvervsudvalg torsdag 26. januar. De gav udtryk for bekymringen for, at vi sætter samfundets robusthed over styr, hvis vi afskaffer kontanterne. For det er nemlig det, der er scenariet, hvis det bliver sværere og sværere at få fat i og ikke mindst bruge kontanter. Du kan læse Kasper Skov-Mikkelsens talepapir på Bevar Kontanter.

Kontanter har i det hele taget været på dagsordenen den seneste periode, hvor Kasper Skov-Mikkelsen sammen med repræsentanter fra henholdsvis Nokas og Loomis har været til møde med Nationalbanken, og dér havde en god dialog.

Kasper Skov-Mikkelsen har også haft lejlighed til at deltage i en livesending hos ingeniørforeningen IDA, hvor han også talte om kontanter sammen med Amalie Lyhne, der er politisk kommentator ved Berlingske. Optagelsen af tilgængelig på IDA’s hjemmeside.
Foretræde kontanter

Animationsvideo: Psykisk arbejdsmiljø i vagtbranchen

Det er vigtigt med et godt arbejdsmiljø – også i vagtbranchen, hvor vagter kan opleve konflikter og truende adfærd. Derfor er det også vigtigt at være klar over, hvornår man skal trække sig og overlade situationen til politiet. BFA Service – Turisme har udarbejdet en video, der med udgangspunkt i konkrete hændelser, fortæller, hvornår man skal tilkalde politiet. Videoen er tilgængelig på BFA’s hjemmeside.

Se eller gense webinarer

Gik du glip af eller ønsker du at gense webinarerne vi afholdt i januar, så kan du nu finde dem på vores hjemmeside. Det drejer sig om webinarerne om henholdsvis NIS2 og revisionen af vagtkrav-specifikationen. Foruden de to webinarer kan du også finde 16 andre webinarer, hvor du kan blive klogere på alt lige fra sikringsmarkedets regulering til GDPR i din virksomhed. Du skal være opmærksom på, at du skal være logget ind med dit medlemslogin for at kunne se optagelserne.

Skal du have KATRISK-praktikanter i din virksomhed?

Vil du have ny spændende og vigtig viden direkte fra skolebænken? Og vil du være med til at gøre de unge klogere på sikringsverdenen? Så har du igen mulighed for at få praktikanter fra Katastrofe- og risikomanager-uddannelsen. Er du interesseret eller vil du høre nærmere, er du velkommen til at kontakte Thomas Skou Roer, der er praktikkoordinator og lektor ved Katastrofe- og risikomanager-uddannelsen, på thor@kp.dk. Du kan også læse mere om uddannelsen på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside.
linkedin 

Følg SikkerhedsBranchen på LinkedIn

linkedin twitter website 
Email Marketing Powered by MailPoet