SB_logo2020_den_danske_brancheforening (1)

Medlemsnyt

April 2023

SikkerhedsBranchens årlige festdag nærmer sig – vi glæder os

Foreningsdagen er dagen du ikke vil gå glip af. Foreningsdagen er nemlig SikkerhedsBranchens årlige festdag, hvor vi inviterer alle medlemmer til en dag med faglige input og festligt samvær. I år finder arrangementet sted torsdag 25. maj på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg.

Foreningsdagen er dagen, der afrunder det forgangne foreningsår, og vi ser i fællesskab tilbage på året der gik, og hvad vi som brancheforening har nået af milepæle. Det er samtidig dagen, hvor vi retter blikket fremad, og på medlemsmøderne i de seks stående udvalg vælger en udvalgsledelse og fastlægger arbejdsplanen for det kommende foreningsår.

Derudover er vi vært for seks forskellige temamøder, hvor vi har valgt at sætte fokus på en række aktuelle emner. For eksempel vil en ny installationserklæring for it-sikkerhed i sikringssystemerne, der er udarbejdet af SikkerhedsBranchens ad hoc-udvalg IT-SIK, blive præsenteret for første gang.

Sidst men ikke mindst afholder vi den årlige generalforsamling og valg til bestyrelsen. Herefter er der middag og masser af mulighed for at netværke med andre medlemsvirksomheder.

Vil du og dine kolleger deltage skal du tilmelde dig/jer på følgende link: https://sikkerhedsbranchen.nemtilmeld.dk/96/. Vi håber at se så mange af jer som muligt til en spændende og festlig dag. Du kan se det fulde program for dagen herunder.
Foreningsdagen+2023+billede+2g34

Udvalg underviser udvalg

I Rådgiver-udvalget har der længe været ønske om at blive klogere på låse og låsesystemer. Derfor er LÅS-udvalget trådt til, og står efter påske i spidsen for et kursus, hvor de vil undervise interesserede rådgivere i blandt andet, hvad en lås består af og gennemgå forskellige nøgler og cylindre. Derudover vil rådgiverne få produkterne i hænderne og ved selvsyn se, hvordan de fungerer.

Kurset tæller som fagrelevant uddannelse, og der vil efterfølgende blive udstedt kursusbevis.
Kurset finder sted 13. april kl. 13.00-16.00 hos Bagger Låse & Alarm, Tempovej 31, 2750 Ballerup. Der er tilmeldingsfrist 12. april kl. 12.00 – hvis du vil deltage, skal du sende en mail til info@sikkerhedsbranchen.dk med info om navn og virksomhed.

SikkerhedsBranchen byder velkommen til 2 nye medlemmer:

Dansk Dørteknik A/S, 4652 Hårlev, Lars Hansen
Din Låsesmed - Nordjyllands Låseservice, 9670 Løgstør, Per Nygaard

Nemmere betalingsløsning til alle foreningens medlemmer

Som medlem af SikkerhedsBranchen får du nu mulighed for at tilmelde dig betalingsservice (Leverandørservice).

Når du tilmelder dig betalingsservice vil betaling af medlemskontingentet finde sted fire gange årligt, mens deltagelse i certificeringsordningen vil blive betalt én gang årligt.
Ønsker du det anderledes og vil for eksempel betale kontingentet én gang årligt via betalingsservice, skal du kontakte SikkerhedsBranchen på bogholderi@sikkerhedsbranchen.dk.

Hvis du tilmelder dig betalingsservice vil både engangsbetalinger og tilbagevendende betalinger blive betalt herigennem. Det er gebyrfrit at blive opkrævet via betalingsservice.

For tilmelding til betalingsservice for opkrævning af kontingent i fire rater i 2023/2024 er der frist 10. maj.

Sikkerhed og behandling af fortrolige oplysninger
Dine oplysninger er fortrolige og behandles efter samme sikkerhedsstandarder, som anvendes til betalinger via internettet. Dine oplysninger bliver sendt krypteret direkte til MasterCard og håndteres således fuldt fortroligt. Du kan læse mere om beskyttelse af personlige oplysninger hos MasterCard.

Sådan gør du
Du kan tilmelde dig via følgende link (Tilmelding til betalingsservice (Leverandørservice)) eller nedenstående QR-kode.
GIF4

Vigtig lov under behandling - politisk indsats fortsætter

Regeringen har 22. marts genfremsat den tidligere regerings forslag om tryghedsvagter i kommunerne, der - som det ser ud nu -, i første omgang vil være en treårig forsøgsperiode, der vil gøre det muligt for kommunerne at indsætte tryghedsvagter. Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil det være en milepæl i vagtbranchens historie, fordi vi for første gang får direkte hjemmel til at hjælpe politiet med at opretholde ro og orden i det offentlige rum.

Vi bruger derfor mange ressourcer på at hjælpe forslaget på vej og sikre, at det lander rigtigt både i forhold til branchen og for samfundet. Vi har holdt møder med stort set alle retsordførere i Folketinget, vi har møde med justitsministeren – personligt – og med hans embedsmænd, og vi har foretræde for Folketingets retsudvalg i den kommende periode. Vi forventer, at forslaget bliver 1. behandlet i dag (11. april), hvorefter det bliver henvist til behandling i retsudvalget. Vi håber, at lovforslaget bliver endeligt vedtaget i løbet af maj.

Hvad betyder det nye direktiv for bæredygtighedsrapportering (CSRD) for dig? Kom med til webinar

Bæredygtighed, sociale forhold og virksomhedsledelse. Det er alt sammen emner, der snart bliver lovpligtige for flere virksomheder at rapportere og offentliggøre. Spørgsmålene kan derfor være mange i forbindelse med indførelsen af det nye CSRD-direktiv: Hvordan skal du forholde dig? Hvad er op og ned i direktivet? Og hvad kan du forvente, at der kommer fra EU de kommende år?

Derfor afholder vi et webinar, hvor Charlotte Vincentz Fischer, Senior Konsulent i Dansk Standard, kommer med de vigtigste budskaber fra CSRD-direktivet. Derudover vil hun komme med et bud på en og måske flere standarder, der kan hjælpe dig med at imødekomme dokumentationskravene.

Webinaret finder sted onsdag 12. april kl. 13.00-14.00. Ønsker du at deltage i webinaret, skal du sende en mail til info@sikkerhedsbranchen.dk, hvori du skal skrive dit navn, hvilken virksomhed du repræsenterer samt mærke din mail ”CSRD”.

Vi optager webinaret, og det giver dig mulighed for at se det, når det passer dig. Vi gør efterfølgende optagelsen tilgængelig for alle medlemmer på SikkerhedsBranchens hjemmeside.
environment-gc68c162a7_1920

Prisregulering af medlemskab og certificeringsordning

Pr. 1. april 2023 er priserne for medlemskab og certificeringsordningerne blevet reguleret. Det sker én gang om året. Du kan se de nye priser på siden ”Bliv medlem” samt ”Bliv certificeret”. Til trods for inflationen og stigende priser fra vores leverandører er det lykkedes os at holde prisstigningerne på tre procent.

PET offentliggør ny terrortrusselsvurdering


Vurdering af terrortruslen mod Danmark (VTD) er Center for Terroranalyses samlede vurdering af terrortruslen mod Danmark, og dette års vurdering er nu offentliggjort. Af den fremgår det, at terrortruslen mod Danmark fortsat er i niveauet alvorlig. Du kan læse det samlede trusselsvurdering i vidensbanken på SikkerhedsBranchens hjemmeside.

Bliv klogere på CE-mærkning

På baggrund af et ønske om mere viden om CE-mærkning har vi inviteret Thomas Thillemann Petersen, fra det rådgivende ingeniørfirma Maskinsikkerhed, til at gøre os klogere på CE-mærkning. Han vil tage udgangspunkt i en række cases fra medlemmerne. Webinaret finder sted tirsdag 25. april kl. 14.00-15.00. Ønsker du at deltage, skal du sende en mail til info@sikkerhedsbranchen.dk og mærke mailen ”CE” og oplyse navn og virksomhed. Vi optager webinaret og gør det efterfølgende tilgængeligt på SikkerhedsBranchens hjemmeside.

Dagsorden og forklæder i skøn forening

Da udvalget for mekanisk sikring 16. marts holdt udvalgsledelsesmøde, var det sædvanlige mødebord i hesteskoformat byttet ud med mere stemningsfyldte omgivelser på en restaurant i smilets by, Aarhus. Den formelle del var dog stadig på plads med gennemgang af dagsordenen og drøftelse af arbejdspunkterne, men efterfølgende iklædte udvalgets medlemmer sig forklæder og gik i køkkenet for at kreere deres egen tre-retters menu. På billedet herunder ses Claus Lund fra Kronborg Sikring og Lars Kramer fra Kibo. Tidligere har også Brand-udvalget været på udflugt i forbindelse med et udvalgsmøde, hvor de besøgte Jysk Distributionscenter.
Foto fra Århus-møde

Oplysningskampagne om brandsikre bygninger

Social- og Boligstyrelsen har lavet oplysningskampagnen ”Brug øverste etage” på baggrund af sidste års storbrand i Grøndalsbo i Vanløse. Kampagnen består af en guide med fem tips til bedre brandsikkerhed i tagrum. På brandsikkerbygning.dk kan du finde flere oplysninger deriblandt en video, der forklarer om de specifikke punkter, man skal være opmærksom på.
linkedin 

Følg SikkerhedsBranchen på LinkedIn

linkedin twitter website 
Email Marketing Powered by MailPoet