SB_logo2020_den_danske_brancheforening (1)

Medlemsnyt

Maj 2023

Foreningsdagen - en dag med fagligt input og festligt samvær

Vi nærmer os SikkerhedsBranchens store festdag – Foreningsdagen – hvor vi samler medlemmer til en spændende dag med fagligt indhold og festligt samvær. Og det er helt sikkert en dag, du ikke vil gå glip af.

I år finder Foreningsdagen sted torsdag 25. maj på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg. Dagen vil bestå af medlemsmøder i de seks stående udvalg samt en række temamøder, der tager udgangspunkt i aktuelle og interessante emner. Vil du være klogere på NIS2? Eller måske tryghedsvagter? Læs mere om temamøderne herunder, og find dem, der interesserer dig:

Tag dialogen om IT-sikkerhed med din sikringskunde
Brian Malmborg, senioringeniør i Danish Crown, vil fortælle om, hvilke behov man som kunde har for at blive klædt på om IT-sikkerheden i de tekniske løsninger, man erhverver sig. Derefter vil John Ørnebjerg, BOSCH, og John Achen, Siemens, præsentere installationserklæringen for IT-sikkerhed i sikringssystemer (udarbejdet af ad hoc-udvalget for IT-sikkerhed) som et bud på en løsning for at sikre dialogen mellem kunder og installatører.

Tryghedsvagtens betydning for den private vagtbranche
En kommende ændring i vagtvirksomhedsloven vil i en forsøgsperiode give kommunerne mulighed for at udøve vagtvirksomhed, på steder hvortil der er almindelig adgang. Per Wulff Flatau, vicedirektør i SikkerhedsBranchen, vil på temamødet fortælle lidt om, hvad dette betyder for vores branche, og hvilke krav der stilles i denne forbindelse”.

Certificerede brandrådgivere – Er vi kommet godt i gang?
Formanden for udvalget for certificerede brandrådgivere, Kim Sommerlund-Thorsen, COWI, vil sammen med en repræsentant fra beredskabet og fra en kommune drøfte og diskutere, hvordan det går med ordningen med de certificerede brandrådgivere for at besvare temamødets titel: ”Er vi kommet godt i gang?”.

Køretøjsstoppende foranstaltninger – ny ISO-standard og ny vejledning fra SikkerhedsBranchen
Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i SikkerhedsBranchen, gennemgår den nye ISO-standard ISO 22343 for køretøjsstoppende foranstaltninger, hvor han har været Danmarks repræsentant i den internationale arbejdsgruppe. Samtidig har en arbejdsgruppe under Terrorsikrings-udvalget udarbejdet en vejledning til bygherrer og rådgivere om, hvad man skal være opmærksom på, når man køber og installerer køretøjsstoppende foranstaltninger – en vejledning som ligeledes vil blive gennemgået.

Ny vejledning om flugtvejsbeslag og ny vejledning om automatisk døre
To arbejdsgrupper under LÅS-udvalget har udarbejdet to nye vejledninger. Vejledningen om flugtvejsbeslag er en praktisk vejledning om, hvordan man installerer og monterer flugtvejsløsninger i henhold til de gældende standarder og bygningsreglementet. Den består af en vejledning, en skematisk oversigt over hvilke beslag, der skal bruges hvor og en række tegninger, der illustrerer de enkelte løsninger. Vejledningen om automatisk døre tager sit udgangspunkt i maskindirektivet og den harmoniserede standard EN16005, som beskriver, hvordan man overholder maskindirektivet, når man monterer automatiske døre. Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i SikkerhedsBranchen, vil være oplægsholder på temamødet.

NIS2-direktivet og dets betydning for SikkerhedsBranchens medlemmer
SikkerhedsBranchen har indgået aftale med DUBEX ved deres CTO Jacob Herbst om at følge NIS2 og implementering i dansk lovgivning frem mod sommeren 2024 med særlig fokus på, hvad det kommer til at betyde specifikt for SikkerhedsBranchens medlemmer. Jacob Herbst giver på temamødet et overblik over indholdet af NIS2 og status på den danske implementering af direktivet.

Du kan tilmelde dig Foreningsdagen samt medlemsmøder og ovenstående temamøder på følgende link: TILMELDING TIL FORENINGSDAGEN. Du skal være opmærksom på, at samme dag vil den årlige generalforsamling finde sted, og dagen afsluttes med en middag. Herunder kan du se det fulde program for dagen.
Foreningsdagen+2023+billede+2g34

Arbejdsplaner og udvalgsledelser snart på plads i fagudvalgene

De fleste medlemsmøder i fagudvalgene har nu fundet sted, og udvalgsledelserne og arbejdsplanerne for fagudvalgene er nu på plads i de fleste fagudvalg. Vi opdaterer løbende udvalgssiderne på SikkerhedsBranchens hjemmeside med mødereferater, ligesom du også har mulighed for at læse formændenes beretning om det forgangne foreningsår.

Det sidste fingeraftryk inden afstemning om vigtig lov

SikkerhedsBranchen har haft møder med en lang række af Folketingets politikere om lovforslaget om tryghedsvagter – altså etableringen af en forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter. Lige nu er forslaget i udvalgsbehandling blandt politikerne på Christiansborg og i den forbindelse var direktøren i SikkerhedsBranchen, Kasper Skov-Mikkelsen, til foretræde for Folketingets retsudvalg 20. april. Her gjorde han det klart, at branchen ser frem til muligheden for at aflaste politiet og samtidig sikre danskernes tryghed.
Ved førstebehandlingen af lovforslaget i Folketingssalen tegnede der sig et overvældende flertal. Så det vi kæmper for nu, er at få branchens fingeraftryk på de sidste detaljer. Det skete blandt andet på et møde fredag 28. april, hvor Kasper Skov-Mikkelsen mødte justitsminister Peter Hummelgaard (S) for at gentage branchens budskaber. SikkerhedsBranchen er også inviteret til møde med ministeriets embedsmænd for at tale nærmere om loven.
KSM og justitsministeren

Kom i gang med den bæredygtige omstilling ved hjælp af vejledning og test

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en digital vejledning, der skal gøre det nemmere for virksomheder at komme i gang med den bæredygtige omstilling. I vejledningen finder du blandt andet cases, der viser, hvordan andre virksomheder har grebet udfordringerne an og hvordan de har dokumenteret deres indsatser inden for den bæredygtige omstilling. Du kan også tage temperaturen på din nuværende indsats via det digitale værktøj ”Ansvarlighedstjekket”, der ud fra dine svar vurderer, hvor langt du er kommet i arbejdet med den øgede fokus på bæredygtighed. SikkerhedsBranchen har også været vært for et webinar om det nye direktiv for bæredygtighedsrapportering (CSRD), og du kan finde optagelsen af dette i sin fulde længde på SikkerhedsBranchens hjemmeside.

Ny dato for webinar om CE-mærkning

På baggrund af et ønske om mere viden om CE-mærkning har vi inviteret Thomas Thillemann Petersen, fra det rådgivende ingeniørfirma Maskinsikkerhed, til at gøre os klogere på CE-mærkning. Han vil tage udgangspunkt i en række cases fra medlemmerne. Vi måtte desværre ændre den ellers først opgivne dato, og derfor finder webinaret sted onsdag 10. maj kl. 14.00-15.00. Ønsker du at deltage, skal du sende en mail til info@sikkerhedsbranchen.dk og mærke mailen ”CE” og oplyse navn og virksomhed. Vi optager webinaret og gør det efterfølgende tilgængeligt på SikkerhedsBranchens hjemmeside.

HUSK: Nemmere betalingsløsning for alle medlemmer

Som medlem af SikkerhedsBranchen får du nu mulighed for at tilmelde dig betalingsservice (Leverandørservice). Når du tilmelder dig betalingsservice vil betaling af medlemskontingentet finde sted fire gange årligt, mens deltagelse i certificeringsordningen vil blive betalt én gang årligt. Ønsker du det anderledes og vil for eksempel betale kontingentet én gang årligt via betalingsservice, skal du kontakte SikkerhedsBranchen på bogholderi@sikkerhedsbranchen.dk. Hvis du tilmelder dig betalingsservice vil både engangsbetalinger og tilbagevendende betalinger blive betalt herigennem.
Det er gebyrfrit at blive opkrævet via betalingsservice. For tilmelding til betalingsservice for opkrævning af kontingent i fire rater i 2023/2024 er der frist 10. maj.

Sikkerhed og behandling af fortrolige oplysninger
Dine oplysninger er fortrolige og behandles efter samme sikkerhedsstandarder, som anvendes til betalinger via internettet. Dine oplysninger bliver sendt krypteret direkte til MasterCard og håndteres således fuldt fortroligt. Du kan læse mere om beskyttelse af personlige oplysninger hos MasterCard.

Sådan gør du
Du kan tilmelde dig via følgende link (Tilmelding til betalingsservice (Leverandørservice)) eller nedenstående QR-kode. Vær opmærksom på, at hvis dit kontonummer kun består af syv cifre, skal du huske at indtaste tre 0’er foran. Derudover skal du acceptere de generelle regler for debitorer i betalingsservice og tilmelde dig aftalen.
GIF4

SikkerhedsBranchen byder velkommen til 3 nye medlemmer

High Security, 6800 Varde, Christian Oxford
CC Security, 2300 København S, Salah Eddine Ziat
TEC, 2000 Frederiksberg, Anders Jønch Langberg

Virksomhedsbeskrivelser på foreningens hjemmeside

På SikkerhedsBranchens hjemmeside kan alle tilgå en medlemsliste, hvor informationer om alle medlemsvirksomheder fremgår. Vi tilbyder nu, at du kan få en beskrivelse af din virksomhed på medlemslisten. Hvad er I for en virksomhed? Hvad tilbyder I? osv. Beskrivelsen må helst ikke overskride 400 tegn (inkl. mellemrum). Ønsker du at få en sådan beskrivelse på medlemslisten skal du sende beskrivelsen til SikkerhedsBranchens markedsføringskonsulent, Emma Russell, via er@sikkerhedsbranchen.dk.

FAQ om viderefakturering af vagtydelser (§ 2)

Du kan finde svar på mange af dine sikrings- og sikkerhedsspørgsmål i vores FAQ. Som noget nyt kan du nu også finde svar på dine eventuelle spørgsmål om viderefakturering af vagtydelser (§ 2). Heri får du svar på hvem, der skal være autoriseret, hvordan du ansøger om godkendelse af personale og meget mere. Hvis du foretrækker en samlet vejledning, kan du også tilgå vejledningen ”Sådan forholder du dig, hvis du udelukkende fakturerer vagtydelser” i vores vidensbank.

SikkerhedsBranchen inviterer til orienteringsmøde

Sæt kryds i kalenderen torsdag 22. juni kl. 14.00-16.30. Her inviterer SikkerhedsBranchen nemlig til orienteringsmøde om lås, hvor der vil blive give en generel orientering om, hvad der sker på det mekaniske område primært inden for aflåsning. Du har mulighed for at høre om nye og kommende opdateringer af sikringskataloget, nye vejledninger om flugtvejsbeslag og automatiske døre, og ny certificeringsordning for indgreb i branddøre samt montage af flugtvejsbeslag. Derudover fortæller vi om indsatsen for uddannelse og arbejdet for at få flere lærlinge ind i branchen – herunder DM i Skills. Derudover får du en generel orientering om, hvad SikkerhedsBranchen ellers arbejder med, derunder det elektroniske område, vagt og terrorsikring. Vi runder arrangementet af ved lægge op til netværk og byder samtidig på en øl/vand. Hold øje med din indbakke, hvor du inden længe får en invitation til orienteringsmødet.

Følg SikkerhedsBranchen på Facebook

SikkerhedsBranchen er kommet på Facebook som et led i den øgede fokus på branding og ønsket om at nå ud til slutbrugerne – altså medlemmernes kunder. Du kan også følge SikkerhedsBranchen på Facebook – like og dele de forskellige opslag vi løbende deler ud af. Husk, du også kan følge med i vores arbejde på LinkedIn.
linkedin 

Følg SikkerhedsBranchen på LinkedIn & Facebook

linkedin twitter facebook website 
Email Marketing Powered by MailPoet