SB_logo2020_den_danske_brancheforening (1)

Medlemsnyt

Juni 2023

SikkerhedsBranchen skyder nyt foreningsår i gang

Med Foreningsdagen torsdag 25. maj tog SikkerhedsBranchen hul på et nyt foreningsår, der officielt begynder med udvalgsmøder på den anden side af sommerferien. Samtidig var Foreningsdagen en afslutning af det seneste foreningsår, hvor vi i fællesskab så tilbage på de resultater, vi har opnået.

I alt deltog 123 medlemmer på dagen, hvor der var medlemsmøde i de seks stående udvalg, hvor også de respektive arbejdsplaner blev valgt. Derudover var der seks temamøder om aktuelle emner og til sidst generalforsamling og middag.

Du kan finde formændenes taler under de enkelte udvalgssider på hjemmesiden. Bestyrelsesformandens tale, præsentationer fra temamøderne osv. vil i løbet af denne uge være tilgængelig under ”Foreningsdagen 2023” på.

Sekretariatet vil gerne takke for en god dag og ønske alle valgte medlemmer tillykke. Vi ser frem til endnu et indholdsrigt foreningsår - og ikke mindst næste års Foreningsdag, som finder sted torsdag 16. maj 2024 - sæt gerne krydset i kalenderen allerede nu.

Bestyrelsen konstituerer sig

På generalforsamlingen 25. maj var der valg til bestyrelsen, og G4S Security Services A/S og Securitas A/S, repræsenteret ved henholdsvis Ole Knudsen og Caspar Høg, var på valg. Begge virksomheder opnåede genvalg, og bestyrelsen ser nu således ud (fra venstre mod højre er det):

Tom Christensen, A/S SESAMI CASH Management Technologies Nordic, Tonni Jensen, G4S Security Services A/S, Caspar Høg, Securitas A/S, Torbjörn Andrén, ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark, Allan Reinert, Falck Assistance A/S (viceformand), Thomas Risager, Acre Security, Casper Wilken, SmartGuard, Ole Knudsen, G4S Security Services A/S (formand) og Carsten Werner Lund, Sweco Danmark A/S. Derudover er Kim Hedegaard, Siemens A/S Building Technologies (viceformand) også en del af bestyrelsen, men han kunne desværre ikke deltage på dagen.

Tryghedsvagter stemt igennem – en milepæl for branchen

Branchen får nu direkte hjemmel til og bliver betroet at agere og passe på folk i det offentlige rum – en opgave der ellers kun har været forbeholdt politiet. Det sker efter, at Folketinget 1. juni vedtog loven om tryghedsvagter, der træder i kraft 15. juni.

Det eneste, der er ændret i forhold til det oprindelige lovforslag, er en bestemmelse som SikkerhedsBranchen har fået indført om, at det er justitsministeren, der ved bekendtgørelse bestemmer, hvornår forsøgsordningen træder i kraft. Det har vi ønsket fordi, der er tale om en forsøgsordning, der løber i tre år. Inden vi kan komme i gang, skal der udstedes en bekendtgørelse om den tillægsuddannelse tryghedsvagterne skal have, uniformering og en række andre ting. Vi er bekymrede for, at det kan tage tid. Og hvis man som oprindeligt foreslået satte forsøgsordningen i gang 1. juli, ville man kunne komme til at spise værdifulde måneder af de tre år ordningen løber, hvilket ikke er særlig lang tid i forhold til at skabe resultater, der gør at man vil gøre forsøgsordningen permanent.

SikkerhedsBranchen er derfor nu i tæt dialog med Justitsministeriet om udformningen af bekendtgørelsen, især omkring udstrækning og indhold af tillægsuddannelsen for tryghedsvagter. Vi informerer naturligvis, når vi kender indholdet af bekendtgørelsen.

Du kan læse pressemeddelelsen fra Justitsministeriet på ministeriets hjemmeside.

Politiet på skolebænken

Cirka 50 politifolk var på skolebænken 17. maj, da Per Wulff Flatau, vicedirektør i SikkerhedsBranchen, var på besøg hos Københavns Vestegns Politi for at tale om vagtvirksomhed. Her opfordrede han politiet til at holde øje med kredsens vagtvirksomheder, og sikre at de overholder lovgivningen – og ikke mindst tjekke vagternes identifikationskort, når politiet møder en vagt. SikkerhedsBranchen håber at få mulighed for at levere budskabet til landets øvrige politikredse.

Møde med Rigspolitiet

Per Wulff Flatau, vicedirektør i SikkerhedsBranchen, har været til møde med Rigspolitiet 16. maj, hvor der blev drøftet forskellige emner, deriblandt en opdatering af vejledningen om godkendelse af kontrolcentraler – et arbejde, der vil blive taget op efter sommerferien. Også den nye lovgivning om kommunale tryghedsvagter blev drøftet. På mødet blev det også aftalt, at der fremadrettet vil deltage en repræsentant fra politiet ved møderne i fagudvalget for KC.

SikkerhedsBranchen byder velkommen til 1 nyt medlem

X Vagt ApS, 5000 Odense, Nikki Lauritzen

SikkerhedsBranchen står for program på Danish Security Fair

I slutningen af august deltager SikkerhedsBranchen ved Danish Security Fair i Messe C i Fredericia. I år har vi fået mulighed for at sætte præg på messens program, og vi vil derfor stå i spidsen for seks forskellige temamøder, der vil beskæftige sig med IT-sikkerhed, tryghedsvagter, terrorsikring, udendørssikring, TVO & GDPR ligesom vi også vil være vært for låsesmedenes fagdag (en pendant til orienteringsmødet vi holder i juni i Albertslund). Foruden en del af programmet, vil SikkerhedsBranchen også være repræsenteret med en stand.

I løbet af messens to dage, vil der også være mulighed for at overvære en debat mellem flere af SikkerhedsBranchens medlemmer, når vi inviterer til ”SikkerhedsBranchens time” på hovedscenen.

Du kan få mere information – blandt andet på LinkedIn og Facebook – om de enkelte temamøder i løbet af sommermånederne.

Opdatering af Sikringskataloget

Kapitel 9 i Sikringskataloget er opdateret og ligger nu på sikringsguiden.dk.

Det hidtidige kapitel 11 i Sikringskataloget om perimetersikring er også blevet opdateret. Samtidig er det blevet flyttet og opdelt – det findes nu i Suppleringskatalogets kapitel 8 og på samme tid, er det blevet delt op sådan, at generel viden om perimetersikring står i selve kapitlet, mens de tekniske specifikationer findes i et appendiks til kapitlet.

Vi har medvirket ved udarbejdelsen og har haft kapitlerne i høring.

Formændene fortæller

Hvad har udvalgene arbejdet på det seneste foreningsår, og hvad kommer fokus til at være det kommende? Det kan du høre mere om i den kommende periode, når vi offentliggør en række videoer på henholdsvis LinkedIn og Facebook. I videoerne er det de enkelte formænd for de stående udvalg, der fortæller om udvalgs-arbejdet. Følg SikkerhedsBranchen på de to platforme og følg med i formændenes fortællinger.

Få hele tiden mere viden

21 forskellige webinarer. Så mange webinarer kan du lige nu finde på SikkerhedsBranchens hjemmeside. Alt du skal gøre for at se eller gense webinarerne er at logge ind på vores hjemmeside og vælge lige præcis det webinar, du vil se. I forlængelse af vedtagelsen af loven om forsøgsordningen med kommunale tryghedsvagter vil vi også invitere til et webinar om netop dette emne, når bekendtgørelsen er landet.
linkedin 

Følg SikkerhedsBranchen på LinkedIn & Facebook

linkedin twitter facebook website 
Email Marketing Powered by MailPoet