SB_logo2020_den_danske_brancheforening (1)

Medlemsnyt

Juli 2023

SikkerhedsBranchen deltager på Danish Security Fair

- mød os og hør mere om vores arbejde

Når sommeren går på hæld, rykker sekretariatet til Messe C i Fredericia for at tage del i Danish Security Fair. SikkerhedsBranchen har været messens samarbejdspartner i forhold til en stor del af messeprogrammet og det betyder, at vi er vært for seks temamøder og to debatter, når messen løber af stablen 30.-31. august.

Begge dage vil der også være en debat på messens hovedscene, hvor en række formænd fra SikkerhedsBranchens udvalg vil indtage scenen og diskutere, hvordan fremtiden kommer til at se ud for branchen. SikkerhedsBranchen vil også være til stede med en stand, så kom forbi og få en snak med sekretariatet. Du har mulighed for at tilmelde dig som deltager på messen her: https://danishsecurityfair.billetexpressen.dk/.
Du kan herunder læse mere om de temamøder, som SikkerhedsBranchen arrangerer.

Låsesmedenes Fagdag

30. august på Mødescenen 2 - kl. 09.00
Bliv introduceret til alt det arbejde, der foregår på det mekaniske område i SikkerhedsBranchens LÅS-udvalg. SikkerhedsBranchens direktør, Kasper Skov-Mikkelsen, vil sammen med Lås-udvalgets formand, Thomas Bagger, blandt andet præsentere nye vejledninger om for eksempel flugtvejsbeslag og automatiske døre. De vil også fortælle om indsatsen for uddannelse og udvalgets succesfulde deltagelse ved DM i Skills.

Kommunale tryghedsvagter

30. august på Mødescenen 1 - kl. 09.30
Det er en milepæl for vagtbranchen, at vi på baggrund af ny lovgivning om tryghedsvagter også kan sikre trygheden i det offentlige rum – en opgave, som tidligere har været forbeholdt politiet.
På dette temamøde om tryghedsvagter vil Per Wulff Flatau, vicedirektør i SikkerhedsBranchen, fortælle om loven om tryghedsvagter, og hvad den indebærer – og ikke mindst hvilke muligheder, den giver.

IT-sikkerhed

30. august på Eventscenen - kl. 11.00
Jacob Herbst, CTO og partner i DUBEX, indleder, på dette temamøde om IT-sikkerhed, at fortælle om den forestående implementering af NIS2-direktivet. Dernæst indtager John Ørnebjerg, repræsentant for SikkerhedsBranchens IT-sikkerhedsudvalg, scenen for at fortælle om installationserklæringen for IT-sikkerhed i sikringssystemerne, der skal sikre dialog mellem installatører og kunder. Han præsenterer også nye animationsvideoer om IT-sikkerhed – alt sammen noget, der er født i udvalget.

Terrorsikring

31. august på Mødescenen 1 - kl. 09.30
DBI og SikkerhedsBranchen præsenterer en række forskellige værktøjer, der er nyttige i forbindelse med terrorsikring. Karin Castro, DBI, fortæller om platformen RAMT og netværket for højsikkerhed. Henrik Færch, formand for SikkerhedsBranchens udvalg for terrorsikring præsenterer Sikkerheds-Branchens nye vejledning om køretøjs-barrierer, hvorefter Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i SikkerhedsBranchen, fortæller om relevante standarder, der er værd at benytte, når man skal sikre sig mod terroranslag.

GDPR & TVO

31. august på Eventscenen - kl. 11.00
Hvornår er man databehandler? Og hvornår er noget omfattet af GDPR? Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i SikkerhedsBranchen, vil med udgangspunkt i række cases besvare disse spørgsmål, der ofte skaber tvivl hos mange.

Bevar kontanter

31. august på Mødescenen 2 - kl. 09.00
Anders Kjærulff, manden i spidsen for Bevar Kontanter, fortæller om udviklingen hen mod et kontantløst samfund og arbejdet med at modvirke dette scenarie. Han præsenterer desuden de vigtigste grunde til at bevare kontanter.

Nye installationserklæringer er klar

Igennem længere tid har vi i flere af de stående udvalg arbejdet sammen med F&P om at få opdateret og moderniseret installationserklæringerne på de forskellige fagområder. Nu er en hel stribe installationserklæringer klar. Du finder dem på sikringsguiden.dk.

Ud over den grafisk opdatering er der tilføjet infobokse med hjælpetekster ved de linjer, der tidligere har givet anledning til tvivl under udfyldelsen. Desuden er der blevet implementeret dropdown-funktioner med relevante valgbare tekster for at gøre udfyldelsen lettere.

En installationserklæring fungerer som dokumentation til forsikringstageren og bekræfter, at installationen er udført i overensstemmelse med kravene i kravspecifikationerne og forsikringstagerens police. Flere installatørvirksomheder er specialister inden for bestemte fagområder som for eksempel mekanisk sikring, alarmsystemer, adgangskontrol, tv-overvågning m.v. Der skal udfyldes en installationserklæring for hvert fagområde.

SikkerhedsBranchen byder velkommen til 1 nyt medlem

Robert Bosch A/S, 2750 Ballerup, Jan Julin

Udvalgsledelsesmøder i foreningsåret er planlagt

Samtlige udvalgsledelsesmøder i foreningens 17 udvalg er nu planlagt for foreningsåret, som vi for alvor tager hul på efter sommerferien. Tovholderne for de enkelte udvalg ser frem til at tage hul på de nye arbejdsplaner, der blev vedtaget på medlemsmøderne i april og maj. Sidder du i en af SikkerhedsBranchens udvalgsledelser er det en god idé at tjekke din indbakke, hvor du har fået indkaldelser til de forestående møder. Du skal være opmærksom på, at du altid kan se, hvornår de forskellige udvalgsmøder finder sted. Det gør du på "Min side", når du er logget ind www.sikkerhedsbranchen.dk eller under de enkelte udvalgssider.

SikkerhedsBranchen udgiver fem nye vejledninger

Hvis man har brug for læsestof til sommerferien, så er der masser af den slags på SikkerhedsBranchens hjemmeside. Her finder du fem nyudgivne vejledninger - du kan læse beskrivelser af de enkelte vejledninger herunder:

EN 16005 bygherrer og montører (er opdelt i to forskellige vejledninger)
Vejledningerne beskriver hvordan man i praksis kan overholde maskindirektivet i forhold til automatisk døre – både som ansvarlig bygherre og som den der installerer. EN 16005 er den harmoniserede standard, der - hvis man følger den -, sikrer, at den automatiske dør overholder reglerne. Vejledningen beskriver, hvordan man skal arbejde med standarden i praksis herunder CE-mærkning.

Vejledning om køretøjsbarrierer
Vejledningen er tænkt som en øjenåbner for de ansvarlige for terrorsikringen i et givent område ikke mindst kommuner. Den består af en række gode råd om, hvad man skal overveje, inden man går i gang. Den kan også ses som en læselet-udgave af de to nye standarder ISO 22343-1 og -2 som i detaljer dels beskriver de certificerede produkter, man skal anvende, og hvordan man installerer køretøjsbarriererne.

Vejledning om panik- og flugtvejsbeslag
Vejledningen er en beskrivelse af kravene i bygningsreglementet til panik- og flugtvejsbeslag samt SikkerhedsBranchens anbefalinger til, hvordan man arbejder med standarderne EN 179, EN 1125 og EN 13637. En særlig service findes sidst i vejledningen, hvor der er illustrationer, der viser de forskellige løsninger på forskellige dørtyper.

Vejledning om brandporte
Vejledningen er en beskrivelse af hvornår, hvilke standarder skal bringes i anvendelse dels for brandporte og udvendigt hængslede døre, dels for indvendige døre. I førstnævnte tilfælde er det de europæiske standarder, der skal bruges, og der skal CE-mærkes, og for de indvendige døre, er det de danske standarder, der gælder.

Årlig tryghedsundersøgelse er offentliggjort

Justitsministeriet har netop udgivet den årlige tryghedsundersøgelse, der måler trygheden og tilliden til politiet i hele landet, politikredsene,kommunerne og særligt i de udsatte boligområder. Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt over 25.000 borgere. Undersøgelsen kan læses i sin fulde længde på SikkerhedsBranchens hjemmeside.

Brand & Sikkerhed – nyt magasin er online

Licitationen har udgivet magasinet Brand & Sikkerhed. SikkerhedsBranchen har leveret indhold til magasinet, hvori Kasper Skov-Mikkelsen fortæller om det igangværende arbejde i SikkerhedsBranchen under overskriften ”Kvalitet og viden, der redder liv og værdier”, ligesom han også har bidraget med artiklen om 15 gode råd til, hvordan man styrker brandsikkerheden på landets plejeinstitutioner.

Maskindirektiv bliver til forordning

Maskindirektivet bliver til en forordning, hvilket som bekendt betyder, at den gælder som lov direkte i Danmark. Det er et greb EU-kommissionen ofte benytter sig af, når et direktiv har fået for mange forskellige fortolkninger i de nationale love i de enkelte medlemslande. Man benytter naturligvis lejligheden til at opdatere reglerne og tage nye områder ind som for eksempel bæredygtighed. Forordningen træder i kraft 19. juli, men skal først anvendes fra 14. januar 2027. Indtil da ændrer SikkerhedsBranchen ikke i de vejledninger, hvor der er tale om maskiner og CE-mærkning.

Sekretariatet holder ferielukket - og ønsker god sommer

SikkerhedsBranchens sekretariat holder ferielukket i uge 30 – det vil sige fra mandag 24. juli til og med fredag 28. juli. Mandag 31. juli vil hovedtelefonen og info-mailen atter være bemandet. Skulle du sidde inde med et spørgsmål, så har du fortsat rig mulighed for at tilgå vores hjemmeside, hvor du kan finde masser af information eller svar på dine spørgsmål i vores vidensbank. På grund af sommerferien vil medlemsnyt ikke udkomme i august, og er derfor først tilbage i din indbakke i september. Indtil da ønsker sekretariatet alle medlemmer en rigtig god sommer.
linkedin 

Følg SikkerhedsBranchen på LinkedIn & Facebook

linkedin twitter facebook website 
Email Marketing Powered by MailPoet