SB_logo2020_den_danske_brancheforening (1)

Medlemsnyt

Oktober 2022

Velkommen til vores nye udgave af medlemsnyt

Som du nok har lagt mærke til, ser medlemsnyt anderledes ud, end det plejer. Vi har nemlig valgt et mere moderne udtryk, ligesom vi med det nye layout har gjort det mere overskueligt for dig at få de seneste nyheder fra SikkerhedsBranchen.

Husk, at din kolleger i din virksomhed kan have gavn af at læse SikkerhedsBranchens nyheder. Derfor anbefaler vi, at du videresender medlemsnyt til dine kollegaer i din virksomhed eller gør dem opmærksom på, at de kan abonnere på medlemsnyt ved at skrive til info@sikkerhedsbranchen.dk.

Medlemsnyt lander som altid en gang om måneden i din indbakke – og vi håber, du fortsat til vil læse med. Go’ læselyst!
DSC00051

Skal du med til Sikkerhedsdagen 2022?

Onsdag 16. november inviterer vi i samarbejde med Vagt- og Sikkerhedsindustrien (VSI) til Sikkerhedsdagen 2022 i Industriens Hus i København.

I år sætter vi fokus på kritisk infrastruktur, og vi har booket oplægsholdere, der vil fortælle om alt lige fra forsyningssikkerhed til havnesikkerhed.
Skynd dig at sætte kryds i kalenderen – vi sender snarest invitation ud med link til tilmelding.

SikkerhedsBranchen glæder sig over nyt lovforslag

Regeringen har sendt et lovforslag i høring, der skal gøre det muligt for kommunerne at indsætte tryghedsvagter. Der er i første omgang tale om en treårig periode, der – hvis loven vedtages – skal træde i kraft pr. 1. juni 2023.

”Det lader til, at regeringen har lyttet til SikkerhedsBranchen. Vi har nemlig siden 2020, hvor det kom op i forbindelse med politiforliget, drøftet med Justitsministeriet om, hvordan en ordning kan se ud. Politiets opgaver er forskelligartede og nogle meget komplekse, men der er også simple og nødvendige opgaver, og det er den nødvendige opgave med at sikre tryghed i samfundet ved tilstedeværelse, vi kan bidrage til,” siger Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i SikkerhedsBranchen, der samtidig glæder sig over, at vagtvirksomhederne ikke er blevet tillagt beføjelser til at køre med blå blink, flyve med droner eller udstede bøder.

SikkerhedsBranchen sender sit høringssvar til Justitsministeriet, men alle medlemmer i vagtudvalgsledelsen har fået høringssvaret til gennemlæsning og lejlighed til at kommentere og komme med input.

Sådan er SikkerhedsBranchens sekretariat sat sammen

Ved du egentlig, hvem du skriver med på mail eller taler med i telefonen, når du ringer til SikkerhedsBranchens sekretariat? SikkerhedsBranchens ti ansatte (+ to auditorer i vest) arbejder hver dag med at sikre jer den bedste medlemsoplevelse, klæde jer på med viden og meget meget mere.
Bagerst fra venstre mod højre er det Per Wulff Flatau (vicedirektør og ledende auditor), Jeanett Bækgaard (medlemssekretær), Kasper Skov-Mikkelsen (direktør), Emil Hornebo Jensen (sikringskonsulent) og Alexander Bugge Thulstrup (markedsføringskonsulent).
Forrest fra venstre mod højre er det Berit Kirchheiner (regnskabschef), Amalie Fengel (sikringskonsulent), Lizette Madsen (kommunikationskonsulent), Sven Urban Hansen (chefkonsulent) og Ole Nedahl (konsulent).

Tv-overvågning og vagtlov på skemaet

I samarbejde med DBI står SikkerhedsBranchen for uddannelsen Eksamineret Sikringsleder®. I september har efterårsholdet blandt andet fået undervisning i tv-overvågning, GDPR, vagtloven mm. af henholdsvis Kasper Skov-Mikkelsen og Per Wulff Flatau.

Du kan også læse mere om Eksamineret Sikringsleder-uddannelsen på vores hjemmeside.

Tager første step i arbejdet med ny håndbog

SikkerhedsBranchen har søgt penge hos flere fonde, der skal finansiere arbejdet med at skrive en terrorsikringshåndbog.

Målet er, at håndbogen skal gå et spadestik dybere, end den håndbog man har i Norge.

Arbejdet med håndbogen er forankret i terrorsikringsudvalget, og man afventer fortsat svar på fondsansøgningerne.

Konference: Til kamp mod indbrud

I sidste måned var Forsikring & Pension (F&P) vært for en konference, hvor de satte fokus på kampen mod indbrud. Justitsminister Mattias Tesfaye (S) deltog med et indlæg hvor han understregede, at det fortsat er vigtigt for regeringen at have fokus på at få nedbragt antallet af indbrud. SikkerhedsBranchen var repræsenteret ved Kasper Skov-Mikkelsen og Per Wulff Flatau.

SikkerhedsBranchen møder Politiforbundet

Kasper Skov-Mikkelsen og Per Wulff Flatau, henholdsvis direktør og vicedirektør i SikkerhedsBranchen har holdt endnu et møde med Heino Kegel, formand for Politiforbundet.
Der er mange emner på dagsordenen omkring trygheden i samfundet. Vi ser selvfølgelig forskelligt på nogle ting, men tonen er god og der er heldigvis også mange ting, vi kan samarbejde om. For eksempel deltog Heino Kegel også i SikkerhedsBranchens paneldebat om trygheden i samfundet på Folkemødet tidligere i år.
Folkemøde

Opdatering af vejledning til kommende vagtvirksomheder

SikkerhedsBranchen har opdateret en vejledning, der skal hjælpe kommende vagtvirksomheder godt i gang. I vejledningen ”Når du skal etablere en vagtvirksomhed – Vigtige love og regler du skal leve op til som en vagtvirksomhed” kan kommende vagtvirksomheder få vejledning til, hvordan de efterlever de væsentligste regler og love inden for vagtområdet.

Vejledningen er tilgængelig i vidensbanken på SikkerhedsBranchens hjemmeside.

SikkerhedsBranchen og Dansk Live går sammen om vejledning

SikkerhedsBranchen har i september afholdt møde med Dansk Live, der er en interesseorganisation for spillesteder og festivaler i Danmark. På mødet blev det aftalt, at de to organisationer i fællesskab til skal udarbejde en vejledning om terrorsikring af events.

Har du tjek på din håndildslukker? Find folder på hjemmesiden

SikkerhedsBranchen har udarbejdet en folder i samarbejde med HILS-udvalget, som blandt andet skal klæde kunderne på til at forstå, hvad forskellen er på en EN 3-slukker og en DS-certificeret slukker, ligesom der er nyttig viden om egenkontrol og serviceeftersyn at hente i folderen.

SikkerhedsBranchen byder velkommen til 1 nyt medlem

Prosero Security Group
12630 Hägersten
Jørgen Kronborg
linkedin 

Følg SikkerhedsBranchen på LinkedIn

linkedin twitter website 
Email Marketing Powered by MailPoet