SB_logo2020_den_danske_brancheforening (1)

Medlemsnyt

Oktober 2023

Sikkerhedsdagen 2023: Hvordan kan vi hjælpe?

SikkerhedsBranchen og Vagt- og Sikkerhedsindustrien inviterer dig til Sikkerhedsdagen 2023 i Industriens Hus.

I år sætter vi fokus på, hvordan fremtiden ser ud for branchen, og dykker ned i, hvordan vi som branche kan bidrage til nye forskellige samfundsopgaver.

Hvordan har samfundet udviklet sig, og hvad er årsagen til, at vi er, hvor vi er? Hvordan samarbejder den offentlige og private sektor i andre lande? Hvilke eksempler har vi allerede set herhjemme? Og hvordan mener de danske politikere, at sådan et samarbejde skal udvikle sig?

Der vil være indlæg fra spændende mennesker fra ind- og udland, ligesom der vil være tid til at netværke med andre fra branchen.

Mette Walsted Vestergaard vil fungere som moderator.

Glæd dig til et nyt format, hvor vi spørger Chat GPT om fremtiden, og tager det som udgangspunkt for en politisk diskussion som det kendes fra radioudsendelsen Fremtiden på P1.

Sikkerhedsdagen finder sted tirsdag 7. november 2023 fra kl. 9.00-15.00 i Industriens Hus ved Rådhuspladsen i København.

Ønsker du at deltage, så hold øje med din mail – vi sender invitation med tilmeldingslink i denne uge.

Vidste du...

… at du lige nu kan finde optagelser af 22 forskellige webinarer på SikkerhedsBranchens hjemmeside? Der er vigtig og spændende viden at hente – blandt andet om brandgodkendelser for døre og porte, NIS2, GDPR, CE-mærkning og meget mere. Vær opmærksom på, at det kræver login for at tilgå webinarerne.

SikkerhedsBranchen deler ud af de politiske indsatser

En stor del af SikkerhedsBranchens arbejde består i at påvirke den politiske agenda og derfor har vi gjort det nemt for alle interesserede at følge med i en del af vores politiske arbejde. Det har vi gjort ved at samle ministerspørgsmål og -svar, henvendelser og materialer i forbindelse med foretræder for Folketingets udvalg samt bekendtgørelser og love inden for de områder, der har interesse eller betydning for branchen.

For at overskueliggøre og sikre overblik har vi p.t. inddelt indholdet i fire områder med afsæt i foreningens stående udvalg: tv-overvågning, mekanisk sikring, vagt og brand. Under disse fire emner har vi kategoriseret indholdet efter emne, så det er nemmere at overskue.

Ud over selve spørgsmålet/henvendelsen/materialet fremgår det, hvilken politiker, der har stillet spørgsmålet og hvilket parti vedkommende repræsenterer, hvornår spørgsmål er stillet samt link til spørgsmål/svar. Spørgsmål og svar fremgår af samme link, – som regel går der minimum en måned fra spørgsmålet er stillet til svaret foreligger, så der kan være spørgsmål, der endnu ikke er besvaret.

Med denne nye tilføjelse til hjemmesiden, har du mulighed for dagligt at følge med i, om der er stillet nye ministerspørgsmål og på den måde følge med i hvilken retning, de politiske vinde blæser, men også følge processen fra start til slut med de første ministerspørgsmål til loven er stemt igennem.

Vi opdaterer løbende siden, når der kommer nyt indhold. Du finder de politiske indsatser ved at klikke ind på hovedmenuen ”Viden & information”.

Nu kan du være med til at markedsføre din brancheforening

Som noget nyt tilbyder SikkerhedsBranchen en markedsføringspakke til alle medlemmer. Markedsføringspakken er tilgængelig på hjemmesiden under ”For medlemmer” og består af to ting. Først og fremmest kan du downloade SikkerhedsBranchens logo i forskellige varianter, som du kan gøre brug af i din egen markedsføring – det kan for eksempel være i din mailsignatur og på din hjemmeside. Derudover kan du købe og bestille speciallavede skilte/klistermærker med din egen virksomheds logo samt SikkerhedsBranchens logo, og på den måde markere på byggepladser eller i forbindelse med installationer, at du er medlem af den danske brancheforening for sikring og sikkerhed. Vær opmærksom på, at det kræver login at tilgå Markedsføringspakken. Har du spørgsmål vedr. markedsføringspakken er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Brandsikkerhed og kontantpligten til debat

Som en del af den politiske indsats har vi også skærpet indsatsen i forhold til at markere os i medierne. Den seneste tid har Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i SikkerhedsBranchen, fået bragt tre kronikker i dagspressen, der handler om den manglende brandsikkerhed på landets plejeinstitutioner og kontantpligten. Du kan læse debatindlæggene på vores hjemmeside, hvor du også kan læse tidligere bragte debatindlæg.

SikkerhedsBranchen byder velkommen til 4 nye medlemmer:

Ishøj Hegn, 2635 Ishøj, Henrik Rydiander
Din Låsesmed A/S, 8230 Åbyhøj, Per Nygaard
Kolding Kommune, 6000 Kolding, Kim Svennum
STJERNESS, 2730 Herlev, Sih Hasan Kiran

Deltag i webinar om køretøjsbarrierer

SikkerhedsBranchen inviterer til webinar om køretøjsbarrierer, hvor vi præsenterer en vejledning om køretøjsbarrierer udarbejdet af foreningens terrorsikringsudvalg på baggrund af den helt nye ISO 22343.

Vejledningen er en teknisk specifikation, der danner grundlag for en standardiseret metode for både projektering, etablering og dokumentation, ligesom vejledningen giver råd og vejledning til at sikre udeområder ud fra den generelle trusselsvurdering.
På webinaret er det Henrik Færch, der er formand for terrorsikringsudvalget og CEO for Damasec, der fortæller om vejledningen og dens indhold.

Webinaret finder sted torsdag 12. oktober kl. 13.00-14.00.

Alle interesserede er velkomne, og ønsker du at deltage i webinaret, skal du sende en mail til info@sikkerhedsbranchen.dk, hvor du skal oplyse dit navn og hvilken virksomhed du repræsenterer. Herefter vil du modtage et link til Teams, som du skal bruge for at tilgå webinaret. Vi optager webinaret, og er optagelsen er kun tilgængelig for medlemmer på vores hjemmeside.

Strategidag i sekretariatet

Sekretariatet, der varetager den daglige drift i SikkerhedsBranchen, holder hvert år en strategidag, hvor vi ser på den nuværende strategi og ikke mindst kommer med et udkast til en ny. Sekretariatet holdt strategidag i slutningen af september, og idéerne derfra bliver præsenteret for bestyrelsen i slutningen af november, hvor de efterfølgende tager stilling til, hvilken retning, vi som brancheforening, skal bevæge os.

Advisory board i Euralarm

Vi er blevet inviteret til at deltage i et nyt strategisk advisory board som Euralarm har sat op med fokus på hvilke strategiske emner vi skal drøfte i branchen på europæisk plan. Det er Kasper Skov-Mikkelsen, der repræsenterer SikkerhedsBranchen i Euralarm. Første møde var i Holland, hos den hollandske brancheforening og emnerne var først og fremmest rekrutteringsproblemerne i branchen og den nye byggevareforordning.

Info- og netværksmøde: Hør om brancheforeningens arbejde

SikkerhedsBranchen inviterer til infomøde om din brancheforening, for at klæde medlemmer og ikke-medlemmer på med viden om vores arbejde og ikke mindst, hvordan man som medlem selv kan være med til at påvirke arbejdet og være med til at træffe de vigtige beslutninger.

Kasper Skov-Mikkelsen, der er direktør i SikkerhedsBranchen, vil fortælle om organisationsstrukturen, foreningens udvalg og hvordan udvalgene arbejder, certificeringsordningen og ikke mindst den megen viden, du kan finde på hjemmesiden.

Arrangementet finder sted onsdag 11. oktober kl. 14.00-15.30 og foregår som hybridmøde. Det betyder, at du kan deltage via Teams, men du kan også deltage ved at møde op hos sekretariatet på Roskildevej 22, 2620 Albertslund. Vi opfordrer til, at man så vidt muligt deltager ved fysisk fremmøde, da der på den måde vil være tid til at netværke med andre fra branchen.

Alle er velkomne, og du må gerne tage en eller flere kolleger med til arrangementet. Ønsker du (og din kollega) at deltage, skal du sende en mail til info@sikkerhedsbranchen.dk, og angive navn(e) og virksomhed samt, om du/I deltager fysisk eller via Teams.
linkedin 

Følg SikkerhedsBranchen på LinkedIn & Facebook

linkedin twitter facebook website