SB_logo2020_den_danske_brancheforening (1)

Medlemsnyt

September 2023

Foreningen mødte branchen på Danish Security Fair

Der blev givet hånd og hilst på branchen, da SikkerhedsBranchens sekretariat var repræsenteret på Danish Security Fair 30.-31. august i Messe C i Fredericia. Messen var en succes på mange måder – messen er nemlig blevet større end sidst, ligesom SikkerhedsBranchens medarbejdere har fået mange gode drøftelser med foreningens medlemmer og andre fra branchen.

I løbet af de to dage var 1.948 besøgende forbi messen, hvilket ifølge messearrangørerne er en stigning på 40 procent i forhold til den seneste messe, der blev afholdt i 2021. De mange gæster havde rig mulighed for at besøge de 93 stande med i alt 664 udstillere.

Foruden repræsentation på en stand bidrog SikkerhedsBranchen med forberedelse og afvikling af seks forskellige temamøder, der var godt besøgt samt to paneldebatter.
Næste Danish Security Fair finder sted 27.-28. august 2025.

Panel kom med deres bud på fremtiden

I forbindelse med Danish Security Fair var SikkerhedsBranchen vært for to paneldebatter, hvor omdrejningspunktet for debatten var fremtiden for branchen. Her blev der især lagt vægt på, at hvor det før primært var fysisk sikring, der var fokus på, er det nu - og ikke mindst i fremtiden - lige så vigtigt, hvis ikke endnu vigtigere at tage højde for it-sikkerheden og den risiko, der er ved, at mange sikringsprodukter er koblet til et netværk.

Derudover blev AI også debatteret, og her var buddet, at AI kommer snigende hurtigere, end vi kan følge med, og at lovgivningen formentlig derfor først kommer på bagkant. Der var i øvrigt enighed om, at sikkerhed er kommet væsentligt højere på den politiske dagsorden gennem de seneste år, men at politikerne desværre ikke er villige til at bruge det pengebeløb, der er nødvendigt – og at der højest sandsynligt skal ske et angreb, før politikerne kommer til fornuft.

SikkerhedsBranchen byder velkommen til 3 nye medlemmer

Basic Entreprise ApS, 2620 Albertslund, Ekrem Karakurt
Danmarks Nationalbank, 2100 København Ø, Søren Buurskov Larsen
Victory Security, 4652 Hårlev, Thomas Lauritsen

Flere ændringer på vej for IT-SIK-udvalget

Ved næstkommende møde i ad hoc-udvalget IT-SIK får udvalget ny tovholder. Det er Anders Kjærulff, som nogle vil kende fra Bevar Kontanter-projektet, der overtager rollen som tovholder efter sikringskonsulent Emil Hornebo Jensen, der varetager fem øvrige udvalg. Anders Kjærulff er journalist og har indgående kendskab til og interesserer sig for IT og teknologiens udfordringer og muligheder og kan på den måde også bidrage til møderne.

Efter ønske fra IT-SIK-udvalget har bestyrelsen på seneste bestyrelsesmøde indstillet ad hoc-udvalget til at overgå som et reelt fagudvalg under AIA/ADK-udvalget. Det betyder, at udvalget ved næste medlemsmøde, som finder sted i foråret 2024, overgår til at blive et fagudvalg og dermed bliver en del af den formelle struktur i organisationen. Ønsker man fra næste foreningsår at have en plads i IT-SIK skal man altså melde sit kandidatur til fagudvalgsledelsen. Sekretariatet udsender nærmere informationer om dette i foråret.

Tilmeld dig webinar om brandgodkendelser for døre og porte

Fagudvalget for Brandporte har udarbejdet en beskrivelse om brandgodkendelser for døre og porte, og i den forbindelse inviterer til et webinar, for at præsentere denne beskrivelse. Det er Brita Rosenbech, næstformand i fagudvalget og teknisk chef i Door System, der har været pennefører og derfor på webinaret vil give et overblik over de regler og godkendelser, der gælder for branddøre og -porte.

Webinaret finder sted onsdag 13. september kl. 14.00-15.30. Ønsker du at deltage, skal du sende en mail til info@sikkerhedsbranchen.dk og oplyse navn dit navn og den virksomhed, du repræsenterer. Herefter vil du modtage et link til Teams, du skal bruge for at tilgå webinaret. Har du ikke mulighed for at deltage, kan du efterfølgende finde en optagelse af webinaret på vores hjemmeside.

Sæt kryds i kalenderen: Sikkerhedsdagen nærmer sig

Sikkerhedsdagen nærmer sig, og sekretariatet er i samarbejde med VSI (Vagt- og Sikkerhedsindustrien) i fuld gang med at planlægge en spændende dag med gode indlæg og masser af tid til at møde andre fra branchen og ikke mindst netværke .
I år finder arrangementet sted tirsdag 7. november i Industriens Hus, så sæt kryds i din kalender allerede nu. Du får løbende info om Sikkerhedsdagen og dens indhold her i medlemsnyt, på vores hjemmeside og på vores LinkedIn- og Facebook-side.

Lokalt politi inviterer vagtvirksomheder indenfor

En gruppe medarbejdere fra forskellige vagtvirksomheder har 5. september fået mulighed for at komme på rundtur på politigården i Albertslund. Der er tale om de virksomheder, der er repræsenteret på Vestegnen, og som i forvejen har et dagligt samarbejde med det lokale politi i forhold til at observere og melde. Denne gang er vagter inviteret indenfor for at høre om, hvordan politiet arbejder, og på den måde styrke det eksisterende samarbejde på tværs af politi og vagter på Vestegnen.

Kontantgruppe vil samle vigtige aktører i et advisory board

SikkerhedsBranchen har i lang tid kæmpet for at bevare kontanterne i projektet ”Bevar Kontanter” ledet af journalist Anders Kjærulff. Styregruppen, der, foruden Anders Kjærulff, består af repræsentanter for Loomis, Nokas og Sesami, har drøftet muligheden for at stå stærkere i kampen om at sikre kontanternes overlevelse. Derfor har gruppen inviteret en lang række organisationer til et indledende møde med henblik på at etablere et advisory board, hvori det skal være muligt at drøfte forskellige fælles aktiviteter, medieoptrædener, debatter og politiske møder.
Det første møde, der finder sted 15. september, har til formål at klarlægge, hvordan et fælles samarbejde kan udmønte sig og ikke mindst at skabe en vigtig relation til nogle stærke spillere på den politiske scene. Repræsentanter fra Ældre Sagen, LEV, Hus Forbi og Forbrugerrådet TÆNK deltager ved mødet.

Kravspecifikation er opdateret - se den på sikringsguiden.dk

Livvagtskravspecifikationen er blevet opdateret og er nu tilgængelig på sikringsguiden.dk. Den nye livvagtskravspecifikation er blevet harmoniseret op mod den seneste version af vagtkravspecifikationen fra januar 2023. I livvagtskravspecifikationen er begrebet ”livvagt” som noget nyt blevet præciseret, ligesom der er kommet skærpede krav til uddannelsestimer. Derudover er der foretaget sproglige rettelser for et generelt løft af kravspecifikationen.

Møde med Politiforbundet

SikkerhedsBranchen og Politiforbundet – med Heino Kegel i spidsen – mødes jævnligt for at drøfte emner af fælles interesse og snitfladerne mellem vagter og politi. Onsdag 23. august var Kasper Skov-Mikkelsen og Per Wulff Flatau derfor til møde, hvor hovedemnet var tryghedsvagter og hvordan ordningen bliver udmøntet og ikke mindst, hvordan samarbejdet skal foregå mellem vagter og politi, når de mødes i det offentlige rum. Der er en god og konstruktiv dialog ved disse møder, som begge parter sætter pris på.

Beskriv din virksomhed

Hvad er I for en virksomhed? Hvad tilbyder I? Det har alle medlemsvirksomheder mulighed for at få eksponeret på medlemslisten på SikkerhedsBranchens hjemmeside. Vi opfordrer alle, der endnu ikke har indsendt en tekst til at lave en beskrivelse (maksimum 400 tegn inkl. mellemrum) og sende den til markedsføringskonsulent Emma Russell på er@sikkerhedsbranchen.dk. Herefter vil medlemslisten blive opdateret med netop din virksomhedsbeskrivelse.

Hør formænd fortælle om udvalgsarbejde

Videoføljetonen på Facebook og LinkedIn med formændene for de seks stående udvalg er netop nået til vejs ende. Fik du ikke set det, kan du stadig nå det – du skal bare følge SikkerhedsBranchen på de nævnte sociale medier. I videoerne, der blev optaget i forbindelse med Foreningsdagen, fortæller de respektive formænd om de mange opgaver udvalgene varetager. Hvis du følger os på Facebook og LinkedIn har du også mulighed for at dele vores opslag med dit netværk – på den måde kommer vi længere ud med vores budskaber.
linkedin 

Følg SikkerhedsBranchen på LinkedIn & Facebook

linkedin twitter facebook website 
Email Marketing Powered by MailPoet