Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Brancherelevant efteruddannelse for ISO 9001-certificerede vagtvirksomheder

SikkerhedsBranchen er som udgangspunkt ikke en kursusvirksomhed.

SikkerhedsBranchen har samlet nedenstående liste som inspiration til brancherelevant efteruddannelse inden for vagtområdet. Listen er ikke udtømmende, og medlemmerne opfordres også til selv at opsøge øvrige kurser/uddannelse, herunder uddannelse som virksomhederne selv udvikler. Listen giver et rimeligt overblik over de ”åbne” udbudte kurser.

SikkerhedsBranchen står ikke inde for kvaliteten af kurserne, men for at der er tale om brancherelevant indhold.

Hvis et kursus først er AMU-godkendt, forpligtiger skolerne sig til at udbyde det ved efterspørgsel. Dog kan skolerne sætte en minimumsgrænse på antal kursister for gennemførelse. Ønsker man et af nedenstående kurser, som ikke er udbudt på det aktuelle spørgsmål, kan man altså til enhver tid rette henvendelse til skolen og forespørge på det. Hvis man forsøger at få oprettet et hold, , vil det være en fordel enten at stille et helt hold med egne medarbejdere, eller eventuelt alliere sig med andre vagtvirksomheder med samme behov.

Udbud af brancherelevant efteruddannelse for vagter i AMU regi:

Ajourføring af retsregler og sikring for vagter

Crowd Control – ledelse og praktisk planlægning

Grundlæggende Crowd Control

Kommunikation og konflikthåndtering for vagter

Konflikthåndtering for erfarne vagter

Kulturforståelse for vagter

Kundeservice og kommunikation for vagter

Magtanvendelse under konflikter for vagter

Ronderende vagter

Security awareness for vagter

Sikkerhedsreceptionist

Vagtens håndtering af psykisk syge

Vagtens opgaver ved store ulykker og katastrofer

Øvrige brancherelevante kurser

Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner

Der kan søges på de relevante uddannelser i AMU-systemet på dette link.

Udbud af førstehjælpskurser og brandbekæmpelse:

Førstehjælp: Der er mange udbydere på dette område. Nedenfor finder du et par eksempler med link til udbydernes hjemmeside:
a. Røde Kors
b. Falck
c. Hjertevagt
d. Sikkert-Liv

Elementær brandbekæmpelse: Der er mange udbydere på dette område. Nedenfor finder du et par eksempler med link til udbydernes hjemmeside:
a. DBI
b. Københavns Brandvæsen
c. Århus Brandvæsen
d. Falck

Kombikursus i elementær brandbekæmpelse
a. Lær Førstehjælp
b. Falck
c. Life2Safe

Udbud af brancherelevant efteruddannelse for vagter og ledere uden for AMU-systemet:

Gerningsstedsbevarelse ved Københavns Vestegns Politi og SikkerhedsBranchen
– En dags varighed – udbydes løbende og afholdes i Albertslund efter aftale.
– Kontakt SikkerhedsBranchen for yderligere information.

Terrorawareness: ”Projekt Omtanke” Læs om kurset hos PET – klik her.

Udbud af brancherelevant efteruddannelse for mellemledere i AMU regi:

Ledelse af kvalitetsudvikling

Lederens redskaber til kompetenceudvikling

Lederens redskaber til systematisk uddannelsesplanlægning

Arbejdsmiljøledelse

Budget som et ledelsesværktøj: Ledelse og samarbejde

Administrativt personale – Økonomi

Grundlæggende regnskabsforløb (seks uger)

Moduler inden for regnskab, økonomi og matematik

Administrativt personale – Daglig drift

Ledelse af kvalitetsudvikling

Arbejdsmiljøledelse

Der kan søges på de relevante uddannelser i AMU-systemet på dette link.

Udbud af brancherelevant efteruddannelse på livvagtområdet:

Grundlæggende livvagtsuddannelse. Se mere på dette link.