Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Brancherelevant efteruddannelse for ISO 9001-certificerede vagtvirksomheder

Vi har samlet nedenstående liste som inspiration til brancherelevant efteruddannelse inden for vagtområdet. Listen er ikke udtømmende, og vi opfordrer dig som medlem til selv at opsøge kurser/uddannelse. Vi står ikke inde for kvaliteten af kurserne, men kun, at der er tale om brancherelevant indhold. 

Hvis et kursus først er AMU-godkendt, forpligtiger skolerne sig til at udbyde det ved efterspørgsel. Dog kan skolerne sætte en minimumsgrænse på antal kursister for gennemførelse. Ønsker man et af nedenstående kurser, som ikke er udbudt på det aktuelle spørgsmål, kan man altså til enhver tid rette henvendelse til skolen og forespørge på det. Hvis man forsøger at få oprettet et hold, vil det være en fordel enten at stille et helt hold med egne medarbejdere, eller eventuelt alliere sig med andre vagtvirksomheder med samme behov.

Udbud af brancherelevant efteruddannelse for vagter i AMU-regi:

 • Ajourføring af retsregler og sikring for vagter
 • Crowd Control – ledelse og praktisk planlægning
 • Grundlæggende Crowd Control
 • Kommunikation og konflikthåndtering for vagter
 • Konflikthåndtering for erfarne vagter
 • Kulturforståelse for vagter
 • Kundeservice og kommunikation for vagter
 • Magtanvendelse under konflikter for vagter
 • Ronderende vagter
 • Security awareness for vagter
 • Sikkerhedsreceptionist
 • Vagtens håndtering af psykisk syge
 • Vagtens opgaver ved store ulykker og katastrofer
 • Øvrige brancherelevante kurser
 • Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner

Du kan søge på de relevante uddannelser i AMU-systemet på dette link.

Udbud af førstehjælpskurser og brandbekæmpelse:

Førstehjælp: Der er mange udbydere på dette område. Nedenfor finder du et par eksempler med link til udbydernes hjemmeside:
a. Røde Kors
b. Falck
c. Hjertevagt

Elementær brandbekæmpelse: Der er mange udbydere på dette område. Nedenfor finder du et par eksempler med link til udbydernes hjemmeside:
a. DBI
b. Københavns Brandvæsen
c. Århus Brandvæsen
d. Falck

Kombikursus i elementær brandbekæmpelse
a. Lær Førstehjælp
b. Parat

Udbud af brancherelevant efteruddannelse for vagter og ledere uden for AMU-systemet:

 • Gerningsstedsbevarelse ved Københavns Vestegns Politi og SikkerhedsBranchen
  – En dags varighed – udbydes løbende og afholdes i Albertslund efter aftale.
  – Kontakt SikkerhedsBranchen for yderligere information.
 • Terrorawareness: ”Projekt Omtanke” Læs om kurset hos PET – klik her.

Udbud af brancherelevant efteruddannelse for mellemledere i AMU-regi:

 • Ledelse af kvalitetsudvikling
 • Lederens redskaber til kompetenceudvikling
 • Lederens redskaber til systematisk uddannelsesplanlægning
 • Arbejdsmiljøledelse
 • Budget som et ledelsesværktøj: Ledelse og samarbejde
 • Administrativt personale – Økonomi
 • Grundlæggende regnskabsforløb (seks uger)
 • Moduler inden for regnskab, økonomi og matematik
 • Administrativt personale – Daglig drift
 • Ledelse af kvalitetsudvikling
 • Arbejdsmiljøledelse

Der kan søges på de relevante uddannelser i AMU-systemet på dette link.

Udbud af brancherelevant efteruddannelse på livvagtområdet:

 • European Security Academy
 • IACPO – kontakt livvagtinstruktør Henrik Otto via e-mail info@iacpo.dk eller telefon 26 36 22 00.
 • Safe Nordic – kontakt Safe Nordic via e-mail info@safenordicsolutions.com eller telefon 27 14 77 06.

 

Udbud af brancherelevant efteruddannelse på vagtområdet: