Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

TVO

Kommissorium for TVO-udvalget

  • Der udarbejdes konkrete tiltag til en systematisk indsamling af relevante markedsinformationer på det danske marked for TV-overvågning på grossist- og installatørniveau.
  • TVO-udvalget bør konstant sikre at være et objektivt organ, som kan varetage alle medlemmernes interesser og samtidig være en saglig sparring på området for øvrige interessanter som fx politi, slutbrugere og øvrige rådgivere.
  • TVO-udvalget skal søge at være et aktivt organ, der på branchens vegne deltager i den offentlige debat såvel som i branchen inden for fagområdet TVO.
  • TVO-udvalget skal forsøge at sikre et professionelt niveau for TVO-installationer på det danske marked igennem en aktiv debat med medlemmerne.

Se liste over udvalgets medlemmer >>

Information fra udvalget