Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

LÅS

Fagudvalget arbejder bredt for at højne kvaliteten i projektering, etablering og drift af montage af aflåsning.

Fagudvalget arbejder for fair og lige vilkår for alle der ønsker at være i markedet, og for at samle og sikre kvaliteten af områdets aktører, regelsæt og standarder.

Dette gøres ved at informere om og påvirke markedsudviklingen for aflåsning, blandt andet ved at gå i positiv dialog med regelsættende og godkendende myndigheder samt øvrige interessenter og aktivt deltage i relevante arbejdsgrupper om regler og standarder mv.

Fagudvalget kan af egen drift tage initiativer, som kan højne kvaliteten af udbud, projektering, udstyr, installation, drift og vedligeholdelse inden for fagområdet. Fagudvalget arbejder desuden for at fremme det gode kollegiale samarbejde på tværs af konkurrenceforhold og andre interesser.

Se liste over udvalgets medlemmer >>