Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Vagter skal holde sig til egen uniform

SikkerhedsBranchen har fået henvendelser fra vagtmedlemmer, der ønsker at iklæde deres vagter uniformer fra andre vagtvirksomheder – typisk i forbindelse med brug af en underleverandør. Derfor har foreningen vendt sagen med Politiets Administrative Center (PAC).

Vedrørende det at optræde i uniform eller uniformsdele fra en anden vagtvirksomhed, oplyser PAC at deres generelle praksis er at der skal være en sammenhæng mellem vagtautorisation, legitimationskort og uniformen. PAC understreger dog, at det er PAC’s konkrete vurdering i den enkelte sag.

SikkerhedsBranchen konkluderer på denne baggrund, at det som udgangspunkt ikke er tilladt at udføre vagtvirksomhed i en anden vagtvirksomheds uniform eller uniformsdele.