Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

BrandBevægelsen

SikkerhedsBranchen er med i BrandBevægelsen, et samarbejde mellem en række organisationer om at nedbringe antallet af dødsbrande.

BrandBevægelsen er et samarbejde mellem private og offentlige organisationer om at reducere antallet af omkomne og kvæstede ved brande og desuden reducere samfundets materielle tab ved brande.

Deltagerne vil opbygge et netværk, som skal arbejde for forebyggelse på alle niveauer og for alle grupper i befolkningen. Ved at samle kræfterne kan informationen og holdningsbearbejdelsen forbedres.

Netværket vil arbejde for en holdningsændring, så hver enkelt dansker i højere grad bevidstgøres om brandrisikoen, med den konsekvens, at den enkelte tager større ansvar for sig selv og sine omgivelser, når det gælder forebyggelse og beskyttelse mod brand.

Netværket vil desuden arbejde for øget privat/offentlig videnudveksling og vidensamarbejde.

BrandBevægelsens første mål er at reducere antallet af omkomne med 25 procent i 10-året 2005-2015. Det vil betyde godt 20 færre døde. Antallet af kvæstede skal også reduceres med 25 procent, og de materielle skader ved brande skal reduceres mærkbart.

Læs mere om Brandbevægelsen på www.brandbevaegelsen.dk.