Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Konference om konsekvenser af lempede brandkrav til byggeri

SikkerhedsBranchen og Danske Beredskaber samlede 20. januar hele “branddanmark” til en konference på Christiansborg med det formål at belyse de menneskelige, økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser af at lempe de danske brandsikringskrav.

Regeringen lagde med sin vækstpakke fra november 2015 op til at sænke de danske brandsikringskrav. SikkerhedsBranchen og Danske Beredskaber ønskede derfor at sætte fokus på konsekvenserne af sådanne lempelser.

Konferencens talere repræsenterede Danske Beredskaber, forsikringsbranchen, erhvervslivet og den svenske forsikringsbranche.

Se programmet og materiale fra indlæg som bilag herunder.

Program konference

Danske Beredskaber

If skadeforsikring

Lansforsakringar