Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Gældende standarder på TVO-området

Her holder vi en opdateret liste over de standarder, der er relevante for TVO-området.

Betegnelse Dansk titel Udgiver
DS/EN 50130-4:2011 Alarmsystemer – del 4: Elektromagnetisk kompatibilitet – produktfamiliestandard: Immuniteteskrav til komponenter til brand-, indsbruds- og overfaldsalarmsystemer, videoovervågningsanlæg, adgangskontrolanlæg og tryghedsalarmsystemer DS
DS/EN 50130-5:2011 Alarmsystemer – Del 5: Metoder til miljøprøvning DS
DS/EN 50132-1:2010 Alarmsystemer – CCTV-overvågningssystemer til sikkerhedsanvendelse – Del 1: Systemkrav DS
DS/EN 50132-5-1:2012 Alarmsystemer – CCTV-overvågningssystemer til sikkerhedsanvendelse – Del 5-1: Videotransmission – Generelle ydeevnekrav til videotransmission DS
DS/EN 50132-5-2/AC:2012 Alarmsystemer – CCTV-overvågningssystemer til sikkerhedsanvendelse – Del 5-2: IP-video-transmissionsprotokoller DS
DS/EN 50132-5-2:2012 Alarmsystemer – CCTV-overvågningssystemer til sikkerhedsanvendelse – Del 5-2: IP-video-transmissionsprotokoller DS
DS/EN 50132-5-3:2012 Alarmsystemer – CCTV-overvågningssystemer til brug i sikkerhedsanvendelser – Del 5-3: Videotransmission – Analog og digital videotransmission DS
DS/EN 50132-7:2012 Alarmsystemer – Tv-overvågningssystemer til brug i sikkerhedssystemer – Del 7: retningslinjer for anvendelse DS
DS/CLC/TR 50456:2008 Alarmsystemer – Vejledning til at opnå overensstemmelse med EF-direktiver for udstyr til alarmsystemer DS
DS/EN 50486:2008 Udstyr til brug i systemer med audio- og videoovervågning af adgangsveje DS