Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Links

A
ASIS
Hjemmeside for den danske afdeling af en international organisation for fagfolk inden for sikring og sikkerhed. Kontaktoplysninger.

B
Beredskabsstyrelsen
Leder af det statslige beredskab og koordinator af det civile beredskab. Materialesamling. Mulighed for at modtage nyhedsbrev. En del faglige links.

Biometri
Hjemmeside for Danish Biometrics, et samarbejde om at udvikle mulighederne for brug af biometri til identifikation af personer.

Borger.dk
Indgang til det officielle Danmark: Stat, regioner og kommuner.

BrandBevægelsen
Hjemmeside for et samarbejde mellem en række private og offentlige organisationer om at nedbringe antallet af dødsbrande i Danmark.

C

CIA
Hjemmeside for USA’s efterretningstjeneste. Materialesamling.

D

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Omfattende materialesamling. Mulighed for at modtage nyhedsbrev.

Dansk Standard
Hjemmeside for Dansk Standard (DS), der arbejder med certificering og standardisering.

Datatilsynet
Materialesamling. Mulighed for at modtage nyhedsbrev.

Det Kriminalpræventive Råd
Rådets hjemmeside. Stor materialesamling.

Dødsbrande – statistik
Beredskabsstyrelsens statistik over dødsbrande med nogle data helt tilbage til 1960.

E
Efterretningstjenester
PET og Forsvarets Efterretningstjeneste
Hjemmesider for PET, Politiets Efterretningstjeneste, og FE, Forsvarets Efterretningstjeneste. Begge med materialesamlinger og links.

Etik på arbejdsmarkedet
Hjemmeside for Arbejdsmarkeds-Etisk Råd, der økonomisk støttes af Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Arbejdsgiverforening. Ved at søge på ”overvågning” kommer forskelligt materiale om emnet.

Europol
EU-landenes samarbejde om kriminalbekæmpelse. Materialesamling. Links til EU-landenes justitsministerier og politi mm.

F
FBI
Hjemmeside for detektivkorpset under USA’s justitsministerium. Materialesamling.

Folketinget
Siden Indeholder alt, hvad Folketinget har behandlet siden folketingssamlingen 1997-98. Søgefunktion. Biografier over Folketingets medlemmer med kontaktoplysninger. Mulighed for at modtage nyhedsbrev.

Forbrugeres rettigheder
Forbrugerstyrelsens serviceside med link på forsiden til bl.a. Forbrugerombudsmanden og Forbrugerklagenævnet. Materialesamling.

Forsikring og Pension
På F&P’s hjemmeside findes der oplysninger om sikring mod bl.a. brand og indbrud. Siden er rettet mod virksomheder. F&P er de danske forsikringsselskabers organisation

I
Interpol
Hjemmeside for det verdensomspændende samarbejde mellem medlemslandenes politikorps. Materialesamling.

J
Justitsministeriet
Ministeriets hjemmeside. Materialesamling. Kontaktoplysninger. Mulighed for at modtage nyhedsbrev.

K
Kriminalforebyggelse i Sverige
Svarer til Det kriminalpræventive Råd i Danmark. Mulighed for at modtage nyhedsbrev.

L
Låsesmede
Hjemmeside for Dansk Låsesmede Forening.

M
Menneskerettigheder
Hjemmeside for Institut for Menneskerettigheder, der bl.a. deltager i den offentlige debat om overvågning. Materialesamling. Mulighed for nyhedsbrev.

N
Norge
Indgang til det officielle Norge. Svarer til det danske borger.dk

O
Overvågning i butikker
Hjemmeside for fagforening. Under ”Faglige områder” er der under punktet ”overvågning” en del materiale om emnet, bl.a. en aftale om retningslinier for overvågning, som HK har indgået med arbejdsgiverne.

P
Politiet i Danmark
Herfra kan man gå til politiets lokale hjemmesider. Materialesamling. Mulighed for at modtage nyhedsbrev.

Politiet i Finland
Hovedside for politiet i Finland. På finsk, men den kan hentes i både svensk og engelsk udgave. Herfra kan man finde de lokale politienheder.

Politiet i Island
Hjemmeside for politiet i Island. Kan hentes i engelsk version.

Politiet i Norge
Hovedside for politiet i Norge. Herfra kan man gå til det lokale politis hjemmesider.

Politiet i Storbritannien
Hjemmeside for Londons Politi. Materialesamling og links til politiet i resten af Storbritannien.

Politiet i Sverige
Hovedside for politiet i Sverige. Herfra kan man gå til det lokale politis hjemmesider.

Politiforbundet
Hjemmeside for dansk politis fagforbund.

R
Retsinfo
Love og cirkulærer. Retsinformation er en database med alle danske love, cirkulærer mm. Søgningen kan være lidt besværlig, men alt lovstof er her.

S
Security Hotel Danmark – http://www.securityworldhotel.com/dk/
Web-baseret nyhedsmedie.

SecurityUser – http://www.securityuser.com/dk/
Web-baseret nyhedsmedie. Har også en trykt avis, hvis nyeste udgave kan læses på hjemmesiden

Secret Service
Hjemmeside for korpset, der beskytter USA’s præsident og vicepræsident samt deres nærmeste familie. Materialesamling. Underholdende side, hvor børn har deres eget lille hjørne.

Sikring, se F&P’s hjemmeside om sikring
Oplysninger om sikring mod bl.a. brand og indbrud. Siden drives af Forsikring & Pension, forsikringsselskabernes organisation.

Stopindbrud.dk
Samarbejde mellem SikkerhedsBranchen, Det Kriminalpræventive Råd og Forsikring & Pension.

Svenske sikkerhedsfirmaer
Hjemmeside for SWESEC, brancheorganisation for ca. 400 svenske sikkerhedsfirmaer.

Sverige
Indgang til det officielle Sverige. Svarer til det danske borger.dk

SäkerhetsBranschen
Svensk brancheforening for sikkerhed og sikring.

T
Tekniske installatører
Hjemmeside for installationsvirksomheder inden for el-installation og VVS. Materialesamling. Mulighed for at modtage nyhedsbrev.

V
Vagtbranchens ansatte
Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning.  Materialesamling. Kontaktoplysninger.

Vagtfirmaer
 politi.dk ligger en liste over autoriserede vagtfirmaer (søg på “vagtvirksomheder”). Et vagtfirma skal have autorisation, så hvis et firma ikke er på listen, er der noget galt.

Vagtuddannelse
København Tekniske Skole eller Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat
Brug på begge sider søgefunktionen til at komme videre.

W
Webkameraer i Norge
Privat side med link til flere hundrede webkameraer i Norge

Webkameraer i Danmark
Vejdirektoratets informationsside. Ved klik under forsidens kort på ”webkameraer” får man mulighed for at kigge med på Vejdirektoratets kameraer på det danske vejnet.

Webkameraer i Storbritanien
BBC’s liste over webkameraer

Webkameraer i hele verden
Hjemmeside med webkameraer i hele verden.