Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Vagtloven skal omfatte alle vagter

For at sikre borgerne, skal de såkaldte egenvagter også være omfattet af vagtlovens krav om uddannelse og autorisation, siger direktør Kasper Skov-Mikkelsen, SikkerhedsBranchen.

Egenvagter er vagter som butikscentre, banker, statslige og kommunale institutioner og store virksomheder selv ansætter.

Hvis de kun arbejder inden for den virksomhed eller institution, hvor de ansat, skal de ikke opfylde vagtlovens krav. Kvaliteten af egenvagter svinger meget. Nogle steder stiller man større krav til egenvagterne end vagtloven kræver som minimum, mens de dårligste steder overhovedet ikke stiller krav.

”Det er et problem, at publikum ikke ved, hvad de møder. Vagten kan være en person uden nogen form for uddannelse og være dømt for vold, og det er et problem, for vagten er en autoritet publikum henvender sig til i forventning om at få hjælp,” siger direktør Kasper Skov-Mikkelsen.

Han opfordrer politikerne til at lovgive, så egenvagter bliver omfattet af vagtloven. Et udvalg nedsat af Justitsministeriet har netop afleveret et oplæg til stramning af vagtloven til justitsministeren, som skal overveje en lovændring. Kasper Skov-Mikkelsen, der har været medlem af udvalget, siger at en stramning af vagtloven gør det mere vigtigt, at egenvagter kommer under vagtlovens kontrol.

”Når man hæver kravene til vagtbranchen, vil det friste nogle til at snyde sig uden om kravene ved at lave gør-det-selv løsninger. Alle skal ind under vagtloven,” siger direktør Kasper Skov-Mikkelsen

(Uddybende kommentar hos Kasper Skov-Mikkelsen – tlf. 40 41 79 20)

(04.11.2009.)