Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Tryghed med rådgivning

Rådgivningen skal være uvildig, det vil sige uafhængig af leverancer af andre ydelser end rådgivning.

For at blive medlem af udvalget er det således en betingelse, at virksomheden forpligter sig til ikke at levere andre ydelser end rådgivning, uddannelse og viden i forbindelse med en opgave, hvor virksomheden eller den koncern den tilhører, har mulighed for at levere andre sikrings- og sikkerhedsydelser.

Målet med Rådgiverudvalget er at skabe en ensartet, høj standard blandt rådgivere og medvirke til det samme i resten af sikkerhedsbranchen.

Midlet er at sætte og udvikle standarder mv. sammen med aktører og leverandører i sikkerhedsbranchen.

ETISKE regler

Alle SikkerhedsBranchens medlemmer skal leve op til brancheforeningens etiske regelsæt og vedtægter. Medlemmerne af Rådgiverudvalget er desuden forpligtede til at overholde foreningens særlige etiske regler for rådgivere, som kort beskrevet er:

– Medlemmerne skal garantere uvildighed
– Medlemmerne skal garantere fuld diskretion og har tavshedspligt om ethvert aspekt i forhold til kunderne
– Medlemmerne har et særligt ansvar over for kunderne for at tilvejebringe den bedst mulige rådgivning i forhold til de midler, der er afsat til opgaven samt til enhver tid foreslå de efter forholdene optimale løsninger
– Medlemmerne har en særlig forpligtelse over for samfundet til at udvise en ansvarsbevidst indstilling til sikring af samfundets værdier
– Medlemmerne har et særligt ansvar over for politi, retsvæsen, forsikringsorganisationer og andre institutionelle samarbejdspartnere.

SikkerhedsBranchens Rådgiverudvalg ser det som sin opgave at arbejde for gennemsigtighed i spørgsmål om sikring og sikkerhed.

Derfor arbejder vi med oprettelse af forsikrings- og garantiordninger.

Samtidig går udvalget ind i konkrete sager og påvirker også sikkerheds- og sikringsmæssige forhold af lokal karakter.

Uddannelse

Den nuværende lovgivning stiller ingen specifikke uddannelseskrav til personer, der arbejder med rådgivning inden for sikring og sikkerhed.

For at sikre kvaliteten samarbejder SikkerhedsBranchens rådgiverudvalgs medlemmer om uddannelse på tværs og gennem eksterne uddannelsesinstitutioner om forskellige kurser på området.

Certificering

SikkerhedsBranchen sikrede sig, at alle dens medlemmer inden 2010 fik mulighed for at blive ISO 9001-certificeret.

SikkerhedsBranchens sekretariat hjælper gerne med oplysninger om certificering.

Samfundet

SikkerhedsBranchens arbejde berører alle og derfor kan vi ikke isolere os fra resten af samfundet.

SikkerhedsBranchens Rådgiverudvalg er aktivt i den offentlige debat og er en seriøs og saglig sparringspartner for de andre aktører på markedet som for eksempel Folketinget, ministerier og styrelser, politiet, Det Kriminalpræventive Råd, forsikringsselskaberne, forbrugergrupper og efterretningstjenesterne.

Hent SikkerhedsBranchens rådgiverbrochure i pdf-format i bilaget herunder.

Rådgiverfolder