Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Brandspecialister: Intet at spare ved lavere brandsikkerhed

Forebyggelse og brandvæsen eller nedbrændte bygninger og store tab – det er det valg, politikerne skal tage på brandområdet. Der er nemlig ingen reelle samfundsbesparelser at hente ved at lempe reglerne til brandsikringen af bygninger eller spare store beløb på beredskabet. Sådan lød det, da specialister og praktikere fra hele den danske brandverden onsdag samledes på Christiansborg for at tage temperaturen på Danmarks brandsikkerhed.

Socialdemokraternes beredskabsordfører, Annette Lind, slog fra starten af dagen fast, at brandsikkerhed er en af statens basale ydelser til borgerne. Dagens øvrige talere satte derefter spørgsmålstegn ved, om politikerne husker det, når de lemper brandregler og kræver besparelser på beredskabet.

Sammen skulle de mange eksperter på konferencen definere det nuværende brandsikkerhedsniveau i Danmark, men det viste sig at være en endog meget svær opgave. For som afdelingsleder Brian V. Jensen fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut sagde fra talerstolen, så bygger det danske brandsikkerhedsniveau i bund og grund på sund fornuft og mange års erfaringer. Det virker, fortalte han – niveauet har været stabilt i årevis. Men det gør også danskerne sårbare over for lempelser som dem, Regeringen har gennemført og har planer om at gennemføre i tråd med vækstplanen.

Samtidig kæmper de kommunale beredskaber med at finde besparelser på 175 mio. kr., i de kommende år. Kommuner i hele landet ændrer serviceniveauet, hvilket i sidste ende kan betyde, at brandvæsnet ikke længere har den samme kapacitet eller formåen. Det kan være en farlig cocktail, mener beredskabschef Rasmus Storgaard Petersen fra Beredskab Øst, der også talte på konferencen. Han pegede på, at ingen har undersøgt, hvordan brandsikkerheden i et byggeri og beredskabets indsatsmuligheder hænger sammen. Måske vil lempelser af reglerne i sidste ende betyde, at brandvæsnets indsats vil være vanskeligere, og stille større krav til mandskab og materiel, hvis ikke visse bygninger skal brænde ned – og er vi som samfund klar til at acceptere det, spurgte han.

Alle dagens talere efterlyste målsætninger og strategi fra Folketinget. For som markedschef Finn Buus Steffensen, NIRAS Safety, sagde, så koster brand samfundet ca. 1 % af BNP uanset hvordan man vægter forholdet mellem forebyggelse, brandvæsen og skadeomkostninger. Det viser tal fra den vestlige verden. Det er så op til politikerne at beslutte, om de vil miste de mange liv, værdier og arbejdspladser, der hvert år går op i røg, eller om de hellere vil forebygge – prisen bliver den samme for samfundet. Dertil kommer, at ingen kender alle de miljøskadelige konsekvenser af brand, lige som det er svært at sætte en pris på danskernes tab af liv og tryghed.

Konferencen var arrangeret af SikkerhedsBranchen, Danske Beredskaber, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og IDA Brandteknik.

Fakta:

  • Hvert år omkommer ca. 80 personer i Danmark – langt flere end i vores nabolande.
  • Der er mindst 70.000 brandskader om året.
  • Der udbetales årligt 2,7 mia. kr. i brandskadeerstatning.
  • Brande koster arbejdspladser – hver fjerde af de virksomheder, der brænder ned, starter aldrig op i Danmark igen.
  • De kommunale beredskaber skal samlet spare 175 mio. kr.
  • Der findes i øjeblikket ikke en overordnet strategi for brandområdet.

Yderligere kommentarer:

SikkerhedsBranchen – direktør Kasper Skov-Mikkelsen, tlf. 40 41 79 20

Danske Beredskaber – næstformand Jacob Christensen, tlf. 21 37 27 53

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut – direktør Ib Bertelsen, tlf. 20 10 90 44

IDA Brandteknik – formand Ib Bertelsen, tlf. 20 10 90 44

(13. maj 2016)