Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed
Date:oktober 30, 2017

Godkendelse af vagter skærpes

Et nyt lovforslag kan gøre det sværere at blive ansat som vagt. Alle vagter skal vandelsgodkendes af Politiet før der kan udstedes vagtkort og de kan begynde deres arbejde, og forslaget udvider Politiets muligheder for at afvise ansøgere. Forslaget vækker glæde i SikkerhedsBranchen.

I dag kan Politiet afvise ansøgere, der i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve vagthvervet på forsvarlig måde. Med det nye forslag udgår ordene ”stilling eller erhverv,” og selvom det ser ud som en lille ændring, gør det stor forskel. Politiet kan nemlig fremover afvise ansøgere på baggrund af for eksempel rockerrelationer, gentagne bødestraffe for butikstyverier eller lignende kriminalitet og psykiske problemer der gør det umuligt at udøve vagtarbejde på forsvarlig måde.

SikkerhedsBranchens direktør, Kasper Skov-Mikkelsen, glæder sig over det løft, forslaget vil give vagtbranchen. ”Vi har ønsket os den stramning i årevis, for det er simpelthen undergravende for vagtbranchens gode arbejde hvis vagt er noget ”alle og enhver” kan blive. Der må og skal være særlige krav til et hverv hvor man dagligt står med danskernes tryghed i hænderne,” forklarer han.

Lovforslaget skal nu behandles i Folketinget og forventes at træde i kraft 1. januar 2018.

(30. oktober 2017)