Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Hvidbog om kontanter

I SikkerhedsBranchen kæmper vi for at bevare kontanterne. Det moderne samfund stiller os over for alvorlige trusler, der fordrer, at vi har et stærkt kriseberedskab. Vi mener derfor, at der er brug for, at vi anskuer kontanter i en bredere sammenhæng, da kontanter må betragtes som kritisk infrastruktur, der understøtter hverdagen, hver dag.

Derfor har vi samlet en lang række argumenter for at bevare kontanter, som du kan læse mere om i vores hvidbog herunder:

SikkerhedsBranchens hvidbog om kontanter