Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed
Date:januar 10, 2017

Kontantreglen: Borgernes frihed bør veje tungere end butikkernes

Et nyt forslag fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) skal gøre det muligt for danske butikker at sige nej tak til kontanter i timerne mellem kl. 22 og kl. 06. Tiltaget er et mangeårigt ønske fra detailhandlen og finanssektoren, og argumentet er at de butiksansatte bliver tryggere når de ikke skal håndtere kontanter. SikkerhedsBranchen er dog stærkt bekymrede over tiltaget, der vil gribe ind i den enkelte borgers frihed til selv at vælge betalingsmiddel.

Antallet af røverier i butikker er allerede faldende, og SikkerhedsBranchen mener ikke at manglen på kontanter om natten vil nedbringe tallene yderligere. De fleste butikker har allerede sikret deres kontanter, og mange røvere går i dag i stedet efter cigaretter, alkohol og andre letomsættelige varer.

Tiltaget vil til gengæld være til stor ulempe for de borgere, der på grund af handicap, alder eller andet ikke kan benytte sig at digitale betalingsmidler. Samtidig vil finanssektorens ønske om at få adgang til data fra danskernes digitale betalingsmidler og den øgede trussel om it-kriminalitet betyde, at danskerne i højere grad end nogensinde før får brug for at kunne vælge kontanter til.