Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Mange er i tvivl om tv-overvågningsregler

Danskerne kender ikke reglerne for tv-overvågning, hverken i deres eget hjem eller i det offentlige rum. Det viste SikkerhedsBranchens stikprøve blandt Folkemødets deltagere.

12 udsagn om tv-overvågning var omdrejningspunktet for testen, hvor deltagerne på Folkemødet markerede de udsagn, de mente var sande. Der var kun fem sande udsagn på tavlen, nemlig:

  • Jeg må kun tv-overvåge min egen grund
  • Hvis forretninger tv-overvåger, skal de skilte med det
  • Hvis min arbejdsplads tv-overvåger mig, skal de fortælle mig hvorfor
  • Optagelser må gemmes i højst 30 dage
  • Jeg må som udgangspunkt kun udlevere optagelser til politiet

 

Tre af disse havde de fleste markeret korrekt. Folk er heldigvis opmærksomme på, at forretninger skal skilte med tv-overvågning, at arbejdspladsen skal oplyse hvorfor de tv-overvåger deres medarbejdere og at man kun må tv-overvåge på egen grund. De sidste to var der til gengæld ikke mange, der havde identificeret som sande.

Flere af de falske udsagn fik også uberettiget mange markeringer. Især tror mange, at man må dele optagelser i lukkede grupper på de sociale medier. Det kommer dog ikke bag på den professionelle tv-overvågningsbranche. Det er nemlig et velkendt problem, at mange deler deres optagelser på sociale medier i stedet for kun at videregive til politiet.

SikkerhedsBranchen arbejder løbende på at udbrede kendskabet til reglerne for tv-overvågning. En stor del af problemet er dog at reglerne er spredt blandt flere forskellige love. Derfor ønsker SikkerhedsBranchen en mere overskuelig lovgivning på området.