Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Mangeårigt tvivlsspørgsmål afklaret: Ikke nødvendigt at brandsikre indbrudstyven

I Danmark har vi strenge krav til flugtveje og redningsåbninger i bygninger, for i tilfælde af brand skal folk have chancen for at komme ud i en fart. Men kravene åbner for et dilemma, der igennem årene er blevet diskuteret igen og igen i stort set alle dele af sikkerhedsbranchen: Hvad med indbrudstyvens brandsikkerhed?

Sikring går i sin natur ud på at holde tyven ude og værdigenstandene inde. Det kræver forsvarlig aflåsning og anden sikring af døre og vinduer, og dermed kan man risikere at afskære en eventuel indbrudstyv fra at komme hurtigt ud i tilfælde af at der opstår en brand mens han befinder sig i bygningen.

SikkerhedsBranchen har derfor spurgt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om intentionen med reglerne også er at beskytte en ulovligt indtrængt person, og til branchens glæde er svaret nej. Brandsikringskravene skal ikke forhindre aflåsning af bygningen udenfor ”åbningstiden,” forklarer styrelsen. Hermed menes der udenfor det tidsrum, hvor bygningen ikke benyttes af personer med lovligt ærinde.

Du kan altså roligt sætte et gitter for vinduet eller en ekstra lås uden vrider på din dør og tage nøglen med dig når du går!