Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Møder i SikkerhedsBranchen bliver digitale

Alle møder i SikkerhedsBranchen vil indtil videre blive afviklet digitalt. Det sker fordi regeringen i går opfordrede alle danskere til at tage coronavirus meget alvorligt og hjælpe med at inddæmme smitten.

Hvis du allerede er indkaldt eller tilmeldt til et møde, vil du få nærmere information direkte fra sekretariatet inden mødet. For endnu ikke indkaldte møder vil detaljer om mødeformen fremgå af indkaldelsen.

Vi følger naturligvis udviklingen tæt, og vi holder medlemmerne løbende orienteret.

Der er i øjeblikket ikke truffet beslutning om at ændre Foreningsdagen 28. maj, der indeholder foreningens generalforsamling og medlemsmøder i de seks stående udvalg.