Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Nye regler på plads for låsebomme ved containersikring

Forsikringsselskaberne stiller ofte krav, når værdier bliver opbevaret uden for bygninger, som det for eksempel sker på byggepladsen.

Det får forsikringsselskaberne til at kræve værdierne opbevaret i aflåste containere, og de har fastlagt minimumsstyrkekravene til containeraflåsning i samarbejde med producenter og låse-kyndige. Minimumskravet er altid ”Klass 5” i henhold til den svenske standard SSF 1051.

sikringsguiden.dk under mekaniske sikringsprodukter kan du finde godkendte containere og speciallåse. Det er i overensstemmelse med SikkerhedsBranchens LÅS-udvalgs ønsker.