Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed
Date:februar 15, 2016

Vagt (AMU)

Alle medarbejdere, der er beskæftiget i en vagtvirksomhed, skal årligt gennemføre mindst to dages brancherelevant efteruddannelse. I den anledning kan der træffes aftale om afholdelse af følgende AMU-uddannelser:

Vagtens opgaver ved store ulykker og katastrofer:

Deltagerne kan på baggrund af viden om og skærpet opmærksomhed på meget omfattende og voldsomme begivenheder, som f.eks. uvejr, brand, eksplosioner, voldelige forbrydelser eller terrorhandlinger, optræde formålstjenligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ud fra kendskab til forebyggende foranstaltninger, særligt materiel og særlige risici og problemer med større menneskemængder under tag, i trængsel og i mørke, samt ved tegn for forberedelse af forbrydelser, herunder terrorhandlinger, kan deltagerne foretage relevante foranstaltninger, som f.eks. rigtig alarmering, modtagelse af politi og redningstjeneste. Kursisterne lærer desuden at berolige mennesker ramt af panik.

Ajourføring af retsregler og sikring for vagter:

Deltagerne får en gennemgang af den nye lovgivning, som er gældende for branchen og kan med baggrund i denne, selvstændigt udføre arbejdsopgaver fagligt og sikkerhedsmæssigt korrekt. Desuden bliver kursisterne fortrolig med sidste nyt i livreddende og almindelig førstehjælp, og kan ud fra disse udføre korrekt førstehjælp ved tilskadekomst af personer samt yde elementær brandbekæmpelse. Kursisterne får læring i brugen af diverse slukningsmateriel.

Stationære vagter:

Deltagerne vil efter endt uddannelse kunne udføre opgaver som stationær vagt på en selvstændig samt faglig og sikkerhedsmæssig korrekt måde, og dette med baggrund i gældende lovgivning. Deltagerne opnår ud fra instruktioner og forholdsordrer læring i at udføre adgangskontrol, visitation af person og køretøj, rapportering, evakuering under hensyntagen til egen sikkerhed samt arbejde med politi, brandvæsen og andre myndigheder.

Ronderende vagter:

Kursisterne opnår læring i at udføre opgaver som ronderende vagt med baggrund i gældende lovgivning. Der lægges vægt på, at deltagerne kan udfærdige, forstå og anvende instruktioner, rondebeskrivelser og diverse forholdsordrer. Deltagerne lærer at anvende kommunikationsradio med henblik på korrekt kommunikation med kontrolcentral, og der undervises i at anvende skriftlige og elektroniske melde/kvittering/kontrolsystemer. Desuden gives undervisning i professionel optræden på et gerningssted, så politiets arbejdsbetingelser tilgodeses i størst mulig omfang.

Økonomien er som andre AMU-kurser, og der kan søges om VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt.

Kurserne afholdes på Københavns Tekniske Skole, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby. Sendt tilmelding til sekretariatet på info@sikkerhedsbranchen.dk og oplys: Navn, privat adresse og CPR nr.