Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Er tv-overvågning med lydoptagelse lovligt i en café eller lignende?

Ja, hvis der er skiltet om begge dele.

Der står blandt meget andet i Straffelovrådets betænkning om freds- og æreskrænkelser:

”Der skal være tale om samtaler mellem andre eller lukkede forhandlinger, som den pågældende ikke berettiget deltager i. Bestemmelsen er ikke til hinder for aflytning eller optagelse af en samtale, som den pågældende deltager i, eller af forhandlinger, som den pågældende berettiget deltager i. Det må i forlængelse heraf antages, at enhver deltager i samtalen henholdsvis berettiget deltager i forhandlingerne kan give diskulperende samtykke til hemmelig aflytning eller optagelse. Aflytning og optagelse falder således uden for bestemmelsen, hvis blot én deltager i samtalen henholdsvis berettiget deltager i forhandlingerne er indforstået med aflytningen eller optagelsen.”

SikkerhedsBranchen mener at ovenstående og den forudsætningsvise fortolkning af lov om tv-overvågning §§ 3 og 3a, hvorefter man kan skilte sig ud af tv-overvågning (som er mindst ligeså eller mere indgribende), fører til at det er sikkert at antage at man kan skilte sig til et samtykke på samme måde som ved tv-overvågning.

Skiltningen bør kunne ske på samme skilt, og den skal være tydelig og synlig. Hvis man ikke ønsker det, kan man også gribe til at informere den enkelte gæst direkte – mundtligt, med en folder etc.