Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Gælder regler for flugtveje, nødåbninger mv. også for ulovligt indtrængte personer som fx indbrudstyve?

SikkerhedsBranchen har i februar 2019 stillet Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen dette spørgsmål. Af styrelsens svar fremgår det, at det ikke er meningen, at bygningsreglerne skal forhindre aflåsning af bygningen udenfor det tidsrum, hvor bygningen kan benyttes lovligt af personer. Det betyder altså, at sikringsforanstaltninger, der er i funktion når bygningen bør være tømt for personer, ikke behøver tage hensyn til om en indbrudstyv kan komme ud i tilfælde af brand eller lignende.