Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Hvad er almindelig adgang – og hvad er almindelig færdsel?

Der er almindelig færdsel i et område, når almindelige mennesker bevæger sig fra A til B i området eller gennem området helt eller delvist, også selvom det er privat område som f.eks. en privat vej eller sti. Typisk er der tale om gade, vej, plads, sti o.l.

Der er almindelig adgang til et område steder, hvor man er velkommen på visse vilkår fastsat af ejeren eller brugeren af området. Det kan f.eks. være at man må acceptere at blive tv-overvåget. Det gælder for en lang række butikker, offentlige kontorer o.l. Det gælder også udendørsarealer f.eks. indhegnede parkeringspladser o.l. Hvis man vil overvåge udendørs arealer skal man udover skiltning tydeligt markere, at der ikke er almindelig færdsel på området, men altså kun almindelig adgang.

Definitionen af ”tydeligt markeret” vækker jævnligt debat. SikkerhedsBranchen anbefaler, at der er en fysisk barriere ved indgangen til området. Et skilt er ikke i sig selv næppe en tydelig markering.

I nogle tilfælde er den fysiske barriere dog ikke mulig, fx fordi perimeteren er for stor. I så fald må der skiltes meget grundigt. I andre tilfælde kan den fysiske barriere synes unødvendig, fx ved en markvej, hvor ingen uvedkommende har en naturlig grund til at komme og hvor asfaltvejen skifter til ufremkommeligt underlag.

En god tommelfingerregel er, at hvis du har forsøgt at markere, at der ikke er almindelig adgang til dit område, men alligevel har uvedkommende gående derinde – så er det ikke markeret godt.