Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Hvad er en databehandleraftale?

Den dataansvarlige kan lade andre opbevare eller på anden vis behandle indsamlet data. Hvis det sker, skal der foreligge en skriftlig databehandleraftale mellem de to parter (GDPR artikel 28). Det er den dataansvarliges ansvar at have en databehandleraftale med alle, der behandler vedkommendes data. Indholdet skal blot være, at databehandleren kun arbejder efter instruks fra den dataansvarlige og at han aldrig må mere end sin opdragsgiver. Man kan finde et udkast til en databehandleraftale på Datatilsynets hjemmeside – klik her. SikkerhedsBranchen stiller en branchetilpasset databehandleraftale til rådighed for sine medlemmer på den lukkede del af hjemmesiden klik på filer/Databeskyttelsesforordningen.