Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Hvad er et akkrediteret certificeringsorgan?

Et akkrediteret organ er en virksomhed, der har fået rettighed til at udstede og tilbagekalde certificeringer. Det akkrediterede organ fungerer altså som en uafhængig tredjepart, der kontrollerer kvalitetsledelsessystemet i din virksomhed. I Danmark er DANAK ansvarlig for akkreditering af certificeringsorganer.