Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Hvad er proportionalitetsprincippet?

Proportionalitetsprincippet betyder, at dit formål med at overvåge altid skal være proportionalt med overvågningen og de konsekvenser, den har. Det vil sige, at overvågningen skal være nødvendig for at opnå dit formål med at overvåge, og at hensynet til de, der overvåges, ikke må overstige formålet med at overvåge (artikel 6 i GDPR).

Proportionaliteten er en individuel overvejelse, du som dataansvarlig skal gøre dig om det saglige formål og nedskrive inden du etablerer tv-overvågningen (artikel 5 i GDPR).