Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Hvad er tv-overvågning?

Definitionen af tv-overvågning findes i lov om tv-overvågning § 1, stk. 2.

Her lyder det:
”Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller regelmæssigt gentagen personovervågning ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende tv-kamera, fotografiapparat eller lignende apparat. Lovens regler om tv-overvågning finder tilsvarende anvendelse på opsætning af sådant apparat med henblik på overvågning.”

Herudover er der bred enighed om, at optagesekvensen skal vare mindst fem sekunder for at der er tale om tv-overvågning. Denne enighed er baseret på en dom fra Vester Landsret i 1998, der findes i Ugeskrift for retsvæsen årgang 1998, s. 1390. Hvis der er genkendelige personer med på billederne, er optagelsen dog stadig omfattet af GDPR, selvom den varer mindre end fem sekunder.

Det er altså tv-overvågning, uanset om der overvåges hele tiden eller med jævnlige mellemrum.

Personovervågning er altså påkrævet for at det er tv-overvågning – teknisk overvågning af et driftsområde, hvor ingen arbejder, er ikke tv-overvågning.

Kameraet behøver altså ikke være automatisk virkende for at det er tv-overvågning – det kan være fjernbetjent.