Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Hvad skal jeg som offentlig myndighed tage særligt højde for når jeg tv-overvåger?

Dele af lov om tv-overvågning gælder også for offentlige myndigheder, hvorfor du bør være bekendt med loven. Derudover skal du naturligvis være opmærksom på kravene i GDPR.

Med ændringen af lov om tv-overvågning i juni 2020 fik offentlige myndigheder lov til at foretage tv-overvågning af arealer, som ligger i umiddelbar tilknytning til egne bygningers indgange og facader, når tv-overvågningen er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. Desuden fik kommuner lov til at foretage tv-overvågning på steder med almindelig færdsel i forbindelse med restaurationsvirksomhed. Det er især §§ 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 3 a og 4 c man som offentlig myndighed, ikke mindst kommune, skal være opmærksom på.