Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Hvem er ansvarlig for databehandleraftalen?

Den dataansvarlige er ansvarlig for databehandleraftalen. Hverken databehandleren eller den eventuelle installatør af dataindsamlingsudstyret kan stilles til ansvar for en manglende databehandleraftale.

SikkerhedsBranchen opfordrer dog til at alle led i kæden gør deres for at få styr på aftalerne. GDPR artikel 28 betyder desuden, at databehandleren, som noget nyt er ansvarlig for overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i henhold til GDPR, på linje med den dataansvarlige.