Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Hvilke ansvar har SikkerhedsBranchen i forbindelse med en certificering?

I SikkerhedsBranchen har vi ansvar for en række opgaver i forbindelse med certificeringen af din virksomhed:

  • Vi skal yde konsulentbistand ifølge den gældende praksis, særligt i forbindelse med at din virksomhed skal opnå certifikat.
  • Vi skal levere og vedligeholde SikkerhedsBranchens kvalitetsledelsessystem og eksempler på de værktøjer som skal bruges til dokumentation.
  • Vi skal overvåge og informere om nye krav eller ændrede love, regler eller branchebestemmelser.
  • Vi skal vedligeholde kvalitetskravene for hvert fagområde.
  • Vi skal udføre intern audit og sikre, at der bliver gennemført ekstern audit.
  • Vi skal hjælpe med at finde uddannelser/kurser, der er krævet i kvalitetskravene for fagområderne.